TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: satış ilanının tüm ilgili ve borçluya tebliğ edilememesi halinde İ.İ.K.'nun 127.maddesi uyarınca gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının tebliği yerine kaim olmasına,

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sinop İli, Ayancık İlçesi, Tarakçı Köyü, Çağlayık mevkii, 119 ada, 17 parsel sayılı taşınmaz, 9.857,52 m2 yüzölçümlü, iki katlı ahşap ev ve fırın ve tarla vasfında olup, ilçe merkezine yaklaşık 20 km mesafede, Ayancık-Sinop karayolu üzerindedir. köy yolunun kenarındadır. üzerinde farklı türde meyve ağaçları vardır. kuru tarım arazisi vasfındadır. toplam tarımsal değeri 354.489,87 TL'dir. taşınmaz üzerinde bir adet iki katlı ahşap ev, bir adet ahşap eve bitişik odunluk, 1 taş fırının etrafını ve üzerini kapatan yardımcı yapı ve 1 adet taş fırın vardır. yapılar yaklaşık 75 yıldan fazladır kullanılmaktadır. Ahşap ev toplam 220,00 m2, odunluk 19,00 m2, yardımcı yapı 43,00 m2, taş fırın ise 7,00 m2'dir. Ahşap evin değeri, 99.000,00 TL,odunluk 1615,00 TL, yardımcı yapı 3655,00 TL, taş fırın,595,00 TL. taşınmazın toplam değeri 459.354,87 TL'dir.

Adresi : Sinop İli, Ayancık İlçesi, Tarakçı Köyü, Çağlayık Mevkii Ayancık / SİNOP
Yüzölçümü : 9.857,52 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 459.354,87 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: İcra Şerhleri Tapu Kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Aydın Efeler'de icradan satılık daire Aydın Efeler'de icradan satılık daire

Özellikleri : Sinop ili, Ayancık ilçesi, Tarakçı köyü Övek mevkii, 139 ada 69 parsel sayılı taşınmaz, 13.400,49 m2 yüzölçümlü, tarla vasfındadır. taşınmazın ilçe merkezine yaklaşık 20 km uzaklıktadır. Ayancık-Sinop karayolu üzerindedir. taşınmazın bir kısmı köy yerleşik alan içerisindedir. üzerinde yabancı ot ve çalı formunda bitki örtüsü ile kaplıdır. kuru tarım arazisi vasfındadır. taşınmazın değeri 294.703,58 TL olduğu belirtilmiştir.

Adresi : Sinop İli, Ayancık İlçesi, Tarakçı Köyü Övek Mevkii Ayancık / SİNOP
Yüzölçümü : 13.400,49 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 294.703,58 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: İcra Şerhleri Tapu Kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 10:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:20

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sinop ili, Ayancık ilçesi, Tarakçı köyü, Çolakgil mevkii, 120 ada 5 parsel 3.791,54 m2 yüzölçümlü ahşap ambar ve tarla vasfındadır. Ahşap ambarın yıkılmış olduğu, enkazının kaldırıldığı, taşınmaz ilçeye 20 km mesafededir. Sinop -Ayancık karayolu üzerindedir. üzerinde yabancı ot ve çalı ile kaplıdır. üzerinde farklı türde meyve ağaçları bulunur. kuru tarım arazisi vasfındadır. taşınmazın değerinin 88.608,55-tl olduğu belirtilmiştir.

Adresi : Sinop İli Ayancık İlçesi Tarakçı Köyü Çolakgil Mevkii Ayancık / SİNOP
Yüzölçümü : 3.791,54 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 88.608,55 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: İcra Şerhleri Tapu Kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 10:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 10:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:40

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sinop ili, Ayancık ilçesi, Tarakçı köyü, Değirmen yanı mevkii, 113 ada 1 parsel, 1.997,75 m2lik yüz ölçümlü. tarla vasfındadır. taşınmaz ilçe merkezine 20 km mesafededir. Sinop Ayancık karayolu üzerinde bulunur. üzerinde farklı türde mevye ağaçları vardır. kuru tarım arazisi vasfındadır. taşınmazın değeri 56.859,52-TL'dir.

Adresi : Sinop İli, Ayancık İlçesi, Tarakçı Köyü, Değirmenyanı Mevkii. Ayancık / SİNOP
Yüzölçümü : 1.997,75 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 56.859,52 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: İcra Şerhleri Tapu Kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 11:00

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sinop ili, Ayancık ilçesi, Tarakçı köyü, Değirmen yanı mevki, 114 ada6 parsel sayılı taşınmaz298,81 m2 yüzölçümlü, tarla vasfında, taşınmaz ilçe merkezine 20 km mesafededir. Sinop Ayancık karayolu üzerinde bulunur. taşınmaz çalı formunda bitki örtüsü ile kaplıdır. kuru tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın değeri 6.571,43-TL dir.

Adresi : Sinop İli Ayancık İlçesi Tarakçı Köyü Değirmenyanı Mevkii Ayancık / SİNOP
Yüzölçümü : 298,81 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.571,43 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: İcra Şerhleri Tapu Kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 11:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 11:20

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sinop ili, Ayancık ilçesi, Tarakçı köyü, Çağlayık mevkii, 119 ada 19 parsel,89,22 m2 yüzölçümlü, ahşap samanlık ve tarla vasfında. taşınmaz ilçe merkezine 20 km mesafededir. Sinop Ayancık karayolu üzerinde bulunur. taşınmazın üzerinde farklı türde meyve ağaçları vardır. kuru tarım arazisi vasfındadır. taşınmazın tarımsal değeri 4.250,71 TL'dir, taşınmaz üzerinde l adet samanlık vardır, tahminen 75 yıldan fazla süredir kullanılmaktadır, toplam 53 m2'dir. Samanlık kullanılabilir durumda değildir. Hurda değeri1.000 TL'dir, taşınmazın toplam değeri 5.250,71 TL'dir.

Adresi : Sinop İli, Ayancık İlçesi, Tarakçı Köyü, Çağlayık Mevki Ayancık / SİNOP
Yüzölçümü : 89,22 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.250,71 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: İcra Şerhleri Tapu Kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 11:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 11:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 11:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 11:40

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sinop ili, Ayancık ilçesi, Tarakçı köyü, Değirmen yanı mevkii, 114 ada 2 parsel, 196,05 m2 yüzölçümlü. tarla vasfındadır. taşınmaz ilçe merkezine 20 km mesafededir. Sinop Ayancık karayolu üzerinde bulunur. taşınmazın üzeri çalı formunda bitki örtüsü ile kaplıdır. kuru tarım arazisi vasfındadır. taşınmazın değeri 4.311,53 TL dir.

Adresi : Sinop İli Ayancık İlçesi Tarakçı Köyü Değirmenyanı Mevkii Ayancık / SİNOP
Yüzölçümü : 196,05 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.311,53 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: İcra Şerhleri Tapu Kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 12:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.