TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1650 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, KAVAKLI Mahalle/Köy, 275 Ada, 6 Parsel, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Kavaklı Mah., 275 Ada, 6 Parsel numarasında kayıtlı, 1.000,00 m2yüzölçümlü, Bahçeli B.A.K. Dubleks Ev Nitelikli ana taşınmazın TAM hisse?sinin Musa GÜLER adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kaydın Şerhler bölümü kısmında çeşitli tarihlere ait ihtiyati haciz, şerh ve ipotek bulunmaktadır.

İMAR DURUMU:

Silivri Belediye Başkanlığının https://360.silivri.bel.tr/imardurumu/imar.aspx? Web sitesinden resen alınan imar durumu bilgisine göre; istanbul ?li, Silivri ilçesi, Kavaklı Mahallesi, 275 Ada, 6 parsel, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak planlanmıştır. Konut Alanında Yapılaşma şartları; TAKS:0.15, KAKS:0.30, Yapı Düzeni; Ayrık Nizam, 2 Kat, ön bahçe mesafesi: 5 m., yan bahçe mesafesi: 3 m.?dir denilmektedir.

HUDUD VE SAHASI:

Taşınmazın paftasının zemine tatbiki sonucunda zemine uygun olduğu saptanmıştır.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ:

Kıymet takdirine konu taşınmaz, tapunun istanbul ili, Silivri ilçesi, Kavaklı Mah., 275 Ada, 6 Parsel numarasında kayıtlı, 1.000,00 m2 yüzölçümlü, Bahçeli B.A.K. Dubleks Ev Nitelikli ana taşınmaz olup adres olarak D-100 Karayolu üzerinde ki Kavaklı Kavşağından Kavaklı Mahallesine giderken sağa ayrılan Akik Sokak üzerinde yaklaşık 300 metre gidince sola ayrılan Serbora Sokak ile Güzel Sokak?ın birleştiği 10 kapı nolu villanın bulunduğu köşe parseldir.

Tespite Konu Taşınmaz

Dosyasında, yerinde ve Silivri Belediye Başkanlığı?nın arşivinde bulunan dosyasında yapılan incelemede aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur. Taşınmazın Silivri Belediye Başkanlığı?nın arşivinde bulunan dosyasında ki projeye göre bulunduğu bina betonarme (asmolen döneme ve tuğla dolgu) olup, zemin kat ve 1 normal kattan oluşmakta, zemin katının antre, 1 açık mutfak, 1 salon, 2 banyo-wc, 1 yatak odası (yerinde 2 oda), 1 giyinme odası, 1 kış bahçesi, 1 kiler ve 1 teras?dan oluştuğu, 1. Katının ise hol, 2 yatak odası (yerinde 4 yatak odası), 2 giyinme bölümü, 2 banyo ve 1 teras?dan oluştuğu tespit edilmiştir. Arşiv dosyasında bulunan 29/07/2009 tarih, 2009/179 ruhsat nolu Yapı Ruhsatına göre ve 10/11/2010 tarih, 2010/160 belge nolu Yapı Kullanma zin Belgesine göre taşınmaz 226,00 m2 dir. Yukarıdaki resimlerde de görüleceği üzere taşınmazın ve peyzajının bakımlı olduğu, bahçe duvarlarının yapılı olduğu ağaçlandırıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca bahçede yaklaşık 72,00 m2 olan bir adet depo tespit edilmiştir.

Tokat Merkez'de mahkemeden satılık 2 adet daire Tokat Merkez'de mahkemeden satılık 2 adet daire

Kıymeti : 4.500.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 12:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 12:25
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 12:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 12:2523/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilanlar için