Antalya Kepez'de icradan satılık 1+1 daire Antalya Kepez'de icradan satılık 1+1 daire

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/232 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Pamukova İlçesi, Bacı Köy/Mah. Köprüaltı Mevkii, 531 parsel, Meyve bahçesi ana taşınmaz nitelikli, 3900 m2, ilgili adına tam hisseli taşınmaz. Taşınmaz ortalama %5 eğime sahip 2.sınıf sulu tarım arazisidir. Kadastral yola cephesi yoktur. Taşınmaz. konum olarak D-100 karayoluna bir parsel uzaklıktadır. Taşınmazın doğu kenarında 1156.11 m2 telli bağ (192 adet asma), ortada 1405,70 m2 ayva (56 adet ayva), batı kenarında 900,68 m2 telli bağ (149 adet asma), arta kalanı kısımda ise 4 adet ayva ve 4 adet erik ağacı bulunmaktadır. Dava konusu parsel mücavir alanı içinde olup yerleşim alanı ve imar planı dışında kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde yukarıda bahsedildiği üzere muhtelif ağaçlar bulunduğu göz önüne alınarak boş tarla olarak degerlendirilecek olup, üzerinde bulunan ağaçlar mütemmim cüz olarak değerlendirilecektir. Parselin mevkii, alanı, bulunduğu konum, imar durumu, geometrisi, etrafındaki yapılaşmalar ve civarındaki emlak alım satım rayiçleri ile gördüğü talep dikkate alınarak toplam değeri 323.650,00 TL değer takdir edilmiştir.
Adresi : Bacı Köyü, Pamukova/Sakarya Pamukova / SAKARYA
Yüzölçümü : 3.900 m2
Kıymeti : 323.650,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında ki gibidir.

detay için