Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/406 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aşağıda Bilgileri Yazılı mesken vasıflı taşınmaz tam hisse olup, Aşağıdaki Bilgiler 22/04/2022 Tarihinde Yapılan Keşifte Düzenlenen Bilirkişi Raporuna Göre Yazılmıştır. Taşınmazın resimleri ekli bilirkişi raporunda mevcuttur. Taşınmazın Özellikleri: Sakarya ili, Akyazı ilçesi, Ömercikler Mahallesi, 4 ada,23 parsel,3. Kat,5 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazın tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 4 Ada, 23 Parseldeki 183,10m2 yüzölçümlü, bağımsız bölüm niteliği ‘Mesken’ Ana Taşınmaz Niteliği “Arsa” olan gayrimenkul bulunmaktadır. 5 Nolu bağımsız bölümün parsel üzerindeki hisse payı 8/38’dir. HÂLİHAZIR DURUMU: Alacak konusu parselin keşif günü itibari üzerinde yer alan yapının zemin katı dükkan olarak kullanılan, bu dükkanların üzerine gelen kısımlarında ise mesken olarak kullanılan 3 normal kattan oluşan betonarme bina olduğu gözlemlenmiştir. Alacak konusu bağımsız bölümün bulunduğu yapı, 20-25 yıl önce betonarme şekilde inşa edilmiştir. Çatısı kiremit malzemesi ile örtülüdür. Dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Bahse konu mesken, 3.Katta bulunmaktadır. Keşif günü bahse konu taşınmazda yapılan incelemede bir salon, bir oturma odası, iki yatak odası, bir mutfak, banyo, wc, antre ve iki balkon bulunmaktadır. Meskenin tüm odaları laminat kaplı, ıslak hacimlerin tabanları karo fayans kaplı, ıslak hacimlerin duvarları ise kirişlere kadar fayans kaplıdır. Oda duvarları sıvalı ve boyalıdır. Oda kapıları ahşap kapı pencere aksamı ise P.V.C. malzemeden imal edilmiştir. Mesken doğalgaz sistem ile ısıtılmaktadır. Alanı; Net 114 m2, brüt 124,00 m2’dir. GAYRİMENKUL DEĞER TESPİTİ: Parselin değer tespitinde emsal karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde mevcut pazar bilgilerinden yararlanılmış, bölgede değerleme tarihine yakın zamanda satışa çıkarılmış benzer gayrimenkullerin konum, büyüklük, fiziksel özellik ve imar durumları dikkate alınarak değeri etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlanması yapılmış ve söz konusu parseller için metrekare birim fiyatı belirlenmiştir. Ayrıca internet üzerinden bölgedeki gayrimenkul ve emlak pazarı incelendikten sonra birim değerlere takdirlerimizi de katarak piyasa değeri oluşturulmuştur. SONUÇ:Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 4Ada 23 Parsel5 Nolu Bağımsız Bölümün değeri:430.000,00 TLolarak belirlenmiştir.
Adresi : Ömercikler Mahallesi Şehit Aydın Şişman Cad.No:6 /3 Akyazı/Sakarya
Yüzölçümü : 183,10 m2
Arsa Payı : 8/38
İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Akyazı Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Konut +Ticaret Alanı İçerisinde kaldığı, Ticaret alanında yapılaşma şartları: bitişik nizam 3 kat olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 430.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın kaydında Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/2 Esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhinin olduğu ve bu tedbirin satışa engel olmadığına dairesine esas dairesine verilmiş cevabi yazı dosyamıza gönderilmiştir.03/10/1995 tarihi AT yönetim planı vardır. Eklenti : Kömürlük Kömürlük E3 Kayıtları mevcut olup,Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2023 - 11:18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 11:18
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 11:18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2023 - 11:18
23/03/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kocaeli Çayırova'da icradan satılık 5+1 dubleks daire Kocaeli Çayırova'da icradan satılık 5+1 dubleks daire

detay için