Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/33 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Karabük İl, Safranbolu İlçe, BOSTANBÜKÜ Mahalle/Köy, TARLABAŞLARI Mevkii, 141 Ada, 52 Parsel, Bilirkişi raporuna göre ;Karabük ili Safranbolu ilçesi Bostanbükü mahallesi 141 Ada 52 Parselde bulunan 1023, 18 m2 yüzölçümüne sahip bahçe niteliğinde taşınmaz müşretek hisseli olup 1/3 ü Borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz Karabük -Kastamonu kara yoluna yakın bir konumda yer almaktadır. Taşınmaz için de 3.30 mt.*(çarpı)3.90mt(13 m2)
ölçülerinde basit bir yapı ve 2.50mt*2.5mt(6m2) su kuyusu bulunmaktadır. Basit yapı briket üzeri Marsilya kiremit ile kaplıdır. Duvarları sıvasız olup yer yer çatlaklar mevcuttur. Su kuyusunun üzeri sac levha ile örtülüdür. Yapının yıpranma payı oranı %50 olarak öngörülmüştür.
a-)Basit yapı değeri 13 m2*1500tl /m2(2/B)*0, 50=10.075TL
b-)Su kuyusu değeri yaklaşık olarak 25.000 TL olarak öngörülmüştür.
c-)Arsa değeri ;1.023, 18 m2*400TL /m2=409.272, 00 TL
elektrik su yol gibi hizmetlerden yaralanabilecek merkezi bir konumda yer almaktadır. Safranbolu ilçe merkezine yaklaşık 22 km mesafededir. Taşınmazın konumu, yapılış tarzı, imar durumu, büyüklüğü, çevredeki emsal alım satım rayiçleri, günün ekonomik koşulları ve değerine etki edebilecek tüm unsurlar göz önüne alınarak, yıpranma payı düşülerek tespit tarihi itibariyle arsa payı dahil edilerek değerlendirilmesi yapılmıştır. Buna göre; serbest piyasa şartlarında toplam değerinin yaklaşık 430.407, 01 TL olduğu öngörülmüştür. Söz konusu parselde bulunan meyve ağaçlarının gerekli bakım ve beslenme işlemlerini yeterince yapılmadığı verilerinin kısmen düşük olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde bulunan ağaçlar;
1-)30 yaşında 2 adet toplam 1500TL değerinde ceviz ağacı
2- )20 yaşında 4 adet toplam 2000TL değerinde ceviz ağacı
3-)10 yaşında 6 adet toplam 1500 TL değerinde elma ağacı
4-)10 yaşında 7 adet toplam 1750 TL değerinde armut ağacı
5-)15 yaşında 2 adet toplam 750 TL değerinde fındık ağacı
6-)15 yaşında 3 adet toplam 1125 TL değerinde asma
7-)15 yaşında 1 adet toplam 375 TL değerinde dut ağacı
8- )15 yaşında 1 adet toplam 375 TL değerinde incir ağacı
9-)15 yaşında 3 adet toplam 1125 TL değerinde nar ağacı
10-)20 yaşında 1 adet toplam 500 TL değerinde armut ağacı
Taşınmazın tamamı üzerinde bulunan ağaçların toplam değeri 11.000 TL dir. Taşınmazın tamamının arsa ve ağaç değerlerinin toplamı 441.407, 01 TL olup satışa konu olan HİSSE MİKTARI 1/3 olup ŞATIŞA KONU YERİN DEĞERİ İSE147.135, 67 TL dir. Tapu kaydında Karabük Kadastro Müdürlüğünün 30/06/2020 tarih 3661 yevmiye numaralı 'İş bu taşınmazda yapılacak her türlü akit ve tescil işlemlerinde kadastro güncellenme çalışmalarından doğmuş veya doğacak sonuçları tüm hukuki vecibeleriyle birlikte kabul etmeleri gerekmektedir.' BEYANI bulunmaktadır.

Isparta Merkez'de icradan satılık 4 katlı bina Isparta Merkez'de icradan satılık 4 katlı bina

İLAN İÇİN TIKLAYINIZ