TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/470 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ordu İl, Ünye İlçe, ATAKÖY Mahalle/Köy, Yukarı Zembek Mevkii, 3206 Ada, 1 Parsel, Davaya konu taşınmaz 24.486,66 metrekare yüzölçümündedir ve mevcut tapu kaydına göre Tarla vasfındadır. Taşınmazın lamamı kapama Fimdik Bahçesi olarak kullanıldığı. Düzgün sıraya dikilmiş, bakımlı, budama ve temizliği yapılmış, kuru şartlarda findık tarımı yapılmaktadır. Fındık bahçesi olarak kullanılan kısım dikili tarım arazisi (DT) sınıfındadır. Dava konusu taşınmazda bulunan findık.ocakları 30-35 yaşlarındadır.

Taşınmazın 1 dekarında 50-55 findik ocağı bulunduğu görülmüştür. Satışa konu taşınmazda bulunan (findık ocaklarına bakım ve zirai mücadele yapılmış olup, buna bağlı olarak fındık ocaklarının vejetatif gelişmesi iyi durumdadır. Çevre parseller arasında verim kıyaslaması yapıldığında, taşınmaz çevre parsellerin verim ortalamasını yansıtmaktadır. Taşımmaz normal verim periyodundadır. İlçenin Sahil kuşak kısmında (0-250 metre) yer almaktadır. Bu nedenle üzerinde yetiştirilen ürünün doğal afetlere (don, rüzgâr, kuraklık) karşı olan riski yüksek derecededir. Sulama imkânı bulunınamaktadır. Satışa konu taşınmazın toprak yapısı ve tekstürü göz önüne alındığında, orman ile bütünlük arz etmemektedir. Aynı zamanda dava konusu taşınmaz, umuma ait olan, mera, yaylak ve kışlak alanı değildir. Taşınmaz mahalle yoluna cephesi vardır. Taşınmaz %20-30 eğime sahiptir. Toprak yapısı killi-tınlı, toprak profili orta derinlikte, organik maddece zengin, su tutma kapasitesi iyi, alkalilik ve tuzluluk problemi olmayan tarım arazisidir.

Bursa Mudanya'da daire icradan satılacak Bursa Mudanya'da daire icradan satılacak

Adresi : Ataköy Mah. Yukarı Zembek Mevkii 3206 Ada 1 Parsel Ünye / ORDU
Yüzölçümü : 24.486,66 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.010.634,84 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 10:08
Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 10:08

2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:08
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:0818/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

detay için