TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2016/1168 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Balıkesir Bandırma'da icradan satılık 4+1 tripleks ev Balıkesir Bandırma'da icradan satılık 4+1 tripleks ev

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE NİTELİĞİ
İLİ : Mersin YÜZÖLÇÜMÜ : 1.494,00 m2
İLÇESİ : Tarsus ANA TAŞ. NİTELİK : Arsa
MAHALLE/KÖY ADI : Mithatpaşa BLOK/KAT/B.B. NO. : A Blok / 4. Kat / (Bağ.Böl.No:10)
MEVKİİ : -- ARSA PAY/PAYDA : 6/164
ADA/PARSEL : 48 Ada, 4 Parsel BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ : Mesken
Yukarıda Bilgileri Yazılı Mesken Vasıflı Taşınmazın Satışa Konu Hissesi Tam Olup, Aşağıdaki Bilgiler 16/03/2022 Tarihinde Yapılan Keşifte Düzenlenen Bilirkişi

Raporuna Göre Yazılmıştır.

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 48 Ada, 4 Parselde yer alan A’Blok 4. Kat 10 Bağımsız Bölüm numaralı Köksal YURT 1/1 tam adına kayıtlı mesken vasıflı taşınmazın dosya içerisinde yer alan adres bilgilerine göre Öğretmenler Mahallesi, 2901 sokak, Gürses Apartmanı A’Blok No: 1/10 Tarsus/Mersin adresinde yer almaktadır. Taşınmaz ana ulaşım akslarına cepheli/yakın konumda yer almakta olup, konut gelişim bölgesinde konumludur.

Rasim Dokur Bulvarı üzerinde araç sirkülasyonu yüksektir. Yakın çevre itibari ile benzer nitelikte tek bloklu yapılar ve müstakil tip yapılar bulunmaktadır. Dosya içeriğinde bilgilere göre 48 ada 4 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık nizam 5 Kat, Konut Alanı yapılaşma koşullarına sahip olduğu görülmüştür. İnceleme ve Tespitler: Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul 1.494,00 m2 yüzölçümüne sahip arsa üzerinde ayrık nizamda 2 blok olarak betonarme-karkas strüktürde inşa edilmiştir.

A’Blok onaylı mimari projesine göre Bodrum+Zemin + 4 normal katlıdır. Bloğun bodrum katında 10 adet kömürlük, sığınak, zemin katında 1-2 b.b. nolu meskenler ve bina girişi, normal katlarında her katta 2 mesken olmak üzere yapıda toplam 10 b.b. bulunmaktadır. Bina ana girişi batı cepheden, zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Dış cephesi akrilik boyalı, ana giriş kapısı demir doğramadır. Merdiven sahanlığı ve kat holleri mermer kaplanmıştır. Yapı asansörlü ve doğalgaz tesisatlıdır. Ana taşınmaza ait 19.08.1998 tarih, 37/44 sayılı yeni yapı ruhsatı ve değerleme konusu taşınmaza ait 06.12.1989 tarih, 14/42 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır.

Taşınmaz yapının 4. Kat (son kat)konumlu, Doğu-Batı-Güney cepheli 10 b.b. nolu meskendir. Taşınmazın projesine göre net alanı 141 m², brüt alanı 157 m² dir. 3 oda, salon, mutfak, antre-hol, banyo, wc ve 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. İmar Durumu : Tarsus Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 17/05/2023 Tarih ve ...-98869 sayılı cevabi yazılarında Mersin İli Tarsus İlçesi Mithatpaşa Mahallesi 48 ada 4 parsel A blok sayılı taşınmazın arşiv kayıtlarımızda 19.08.1988 tarih ve 37/44 sayı ile yapı ruhsatı kaydı bulunmaktadır. Tarsus 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 5 katlı Konut Alanına isabet etmekte olup imar parseli değildir, denilmektedir.

Kıymeti: 550.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı: 27/10/1988 beyanı, eklenti bilgilerinde Kömürlük - Ek:10 Kömürlük bilgisi bulunmakta olup, diğer şerh ve beyanlar Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 10:25
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:25

2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 10:25
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:25

22/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

detay için