Kocaeli Kartepe'de icradan satılık 3+1 112 m² daire Kocaeli Kartepe'de icradan satılık 3+1 112 m² daire

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/1791 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Mardin İli Kızıltepe İlçesi Alimışmış mahallesi 263 ada 3 parsel olduğu, tapu kaydında vasfının arsa olduğu, parselin tapu alanının 785.55 m2 olduğu,dava konusu taşınmazın Belediyenin her türlü elektrik, su ve alt yapı hizmetlerinin verildiği bir mevkide yer aldığı,etrafında yapılaşmaların olduğu bir bölgede bulunduğu etrafında boş arsalar, tarlalar,okullar,yüksek katlı sitelerin,devlet hastanesi,tek katlı ve yüksek katlı konut amaçlı yapıların olduğu, taşınmazın geometrik yapısının dikdörtgen formda olduğu, topoğrafik olarak düz yapıda olduğu, parsel üzerinde yapılaşmaya engel bir durum bulunmadığı bilirkişi raporlarıyla tespit edilmiştir.

Adresi : Mardin İli Kızıltepe İlçesi Alimışmış Mahallesi 263 Ada 3 Parsel Kızıltepe / MARDİN
Yüzölçümü : 785,55 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İmar planında kaldığı ve 5 kat imar iznine sahip olduğu, Binanın yapı tarzı betonarmedir. Zemin kat hariç kat yükseklik maksimum 3.20 m'dir.
Kıymeti : 549.885,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:35
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 10:3516/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için