TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/860 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Manisa İli Turgutlu İlçesi Ergenekon Mah Kazım Aksoy Sok No:54 Turgutlu / MANİSA
Yüzölçümü : 5.825,71 m2
Arsa Payı : 550/582571
İmar Durumu : Turgutlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/05/2022 tarih ve 7551 sayılı yazısında "Söz konusu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onama sınırları içinde "ikiz notasyonlu blok nizam 4 kat konut" imarlıdır. TAKS:0,40 KAKS:1,60'dır."denilmiştir.
Kıymeti : 931.000,00 TL
KDV Oranı : %1

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ