TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa ili, Turgutlu ilçesi, Yedieylül mahallesi, 1376 ada, 29 parsel, tapuda bir katlı ev ve bahçesi vasfıyla kayıtlı olup 120,00 m² miktarındadır. Taşınmaz Yedieylül mahallesi Katip Sokak No: 5 adresindedir. Taşınmazın ön cephesinde bir katlı yaklaşık 80 m² büyüklüğünde yığma yapı vasfında mesken olarak kullanılan 2 oda, 1 salon ve 1 holden ibaret bina mevcuttur. Taşınmazın arka kısmı bahçeden oluşmakta olup bahçe giriş kapısı demir kapıdır. Binaya giriş kapısı bahçeden olup bina giriş kapısı çelik kapıdır. Binanın üzeri beton döşeme kaplıdır. Söz konusu bina yaklaşık 30 yıllıktır. Elektrik ve suyu mevcuttur. Taşınmazın geriye kalan kısmı bahçe vasfındadır.
İmar Durumu :Bitişik b nizam 4 katlı konut alanı imarlı olup onaylı imar planına göre bedelsiz yola terki bulunmaktadır
Kıymeti : 252.000,00 TL
KDV Oranı : %1

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ