TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/755 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu kaydına göre Manisa ili Soma ilçesi Heciz Mahallesi 501 parselde kayıtlı 490,00m2 Bahçeli kargir ev niteliğinde Borçlu adına kayıtlı tam hisseli taşınmazdır. Tapu kaydı, pafta örneği ve krokinin zemine aynen uyduğu, yüzölçümünde ve sınırlarında bir değişiklik olmadığı Fen Bilirkişisi tarafından tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmaz olan 501 parsel köy yerleşik alanında 2 kat serbest nizam konut alanında kalmaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

Taşınmaz tüm alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır Soma Belediye başkanlığının 09/12/2022 yazısına göre taşınmazın imar planı bulunmamaktadır. 24/01/2022 tarih ve1003 yevmiye nolu 3402 sayılı kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir beyanı bulunmaktadır

Adresi : Heciz Mahallesi Soma / MANİSA
Yüzölçümü : 490 m2
Kıymeti : 276.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Muhtelif dairelerin haczi vardır

Artırma Bilgileri

Opel Astra araç mahkemeden satılacak Opel Astra araç mahkemeden satılacak

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 11:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 11:23
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 11:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 11:23(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için