TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Scania Vabis marka araç icradan satılacak Scania Vabis marka araç icradan satılacak

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz İlçemiz ÖZPINAR mahallesi hudutları içerisinde bulunmaktadır. Yüzölçümü 13.307,88 m²'dir Parsel tarla vasfında olup kumlu-tınlı toprak yapısındadır. Arazinin eğimi % 1--3 oranındadır. Taşınmazın coğrafi konumu, toprak yapısı, yola ve yerleşim birimine olan uzaklığı, sulanabilirliği,mahalli alım satım rayiçleri dikkate alındığında keşif tarihi (08.02.2023) itibariyle 1m²'si 79 TLolarak tespit edilmiş olup arazinin toplam değeri: 79x13.307,88 m²=1.051.322,52,00 TL'dir.

Adresi : Manisa İli Sarıgöl İlçesi Cabertarar Mah. Ahmet Kuyusu Mevkiinde Eski 421 Parsel Yeni 132 Ada 17 Parsel Sayılı Tarla Vasfındaki Taşınmaz.
Yüzölçümü : 13.307,88 m2
İmar Durumu : Uygulama İmar Planı ve Köy Yerleşik Planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.051.322,52 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2023 - 13:33
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 13:33

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Taşınmaz ilçemiz ÖZPINAR mahallesi hudutları içerisinde bulunmaktadır. Yüzölçümü 35129,88,00 m²?dir. Taşınmaz tarla vasfında olup kumlu-tınlı toprak yapısındadır. Arazinin eğimi % 1--3 oranındadır. Taşınmazın coğrafi konumu, toprak yapısı, yola ve yerleşim birimine olan uzaklığı, sulanabilirliği,mahalli alım satım rayiçleri dikkate alındığında keşif tarihi (08.02.2023) itibariyle 1m²?si 79TL olarak tespit edilmiş olup taşınmazın toplam değeri 79x35.129,88 m²=2.775.260,52 TL'dir.

Adresi : Manisa İli Cabertarar Mah. Ahmet Kuyusu Mevkii 132 Ada 13 Parselde Tarla Vasfında Bulunan Taşınmaz.
Yüzölçümü : 35.129,88 m2
İmar Durumu : Uygulama İmar Planı ve Köy Yerleşik Planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.775.260,52 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 13:46
Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2023 - 13:46
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 13:46
Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 13:4618/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

detay için