TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/105 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 4/B Sözleşmeli Personel alıyor İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 4/B Sözleşmeli Personel alıyor

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Sarıgöl İlçe, ÇAVUŞLAR Mahalle/Köy, HİSARYOLU Mevkii, 127 Ada, 20 Parsel, Üzerinde yüksek sistem tesis edilmiş muhtelif yaşlarda verimde üzüm bağı bulunmaktadır. Taşınmaz zemininde damla sulama sistemi mevcut olup çevre pompalardan sulanabilme imkanı vardır.kumlu -tınlı toprak yapısına sahiptir. Taşınmazın genel karakterleri, toprak yapısı, sulana bilirliği, mevkii, mahalle ve yola olan uzaklığı, mahalli alım satım rayiçleri dikkate alındığında keşif tarihi itibari ile bağın 1 m²'si 145,00 TL eder. Buna göre: 2.258,43 m² x 145,00TL=327.472,35TL taşınmazın toplam değeri.
Adresi : Manisa İli Sarıgöl İlçesi Hisaryolu Mevkii 127 Ada 20 Parselde Kayıtlıdır.
Yüzölçümü : 2.258,43 m2
İmar Durumu :Belediye sınırları içinde Uygulama İmar Planı ve Çavuşlar Köy Yerleşik Planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 327.472,35 TL
KDV Oranı : %8

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ