TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/40 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Salihli İlçe, HACIBEKTAŞLI Mahallesi, 4329 Ada, 12 Parsel, Taşınmaz tapu kaydına göre 570,12 m2 yüzölçümlü Arsa vasfındadır. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz; parsel üzerinde ekonomik değeri olan herhangi bir yapı- muhdesat yer almamaktadır. Parselin imar planlarında etrafındaki kadastral yollar mevcutta açılmamıştır. Taşınmaz topografik olarak düz bir arazi üzerinde yer almaktadır. Geometrik olarak simetrik bir şekle sahiptir. Parselin etrafında yapılaşmalar mevcut değildir. Taşınmaz üzerinde verim çağında 5 adet zeytin ağacı ve 1 sıra 10 adet bağ omçası dikili vaziyettedir.

Yüzölçümü : 570,12 m2
İmar Durumu : Onaylı imar planında ayrık nizam 3 katlı konut alanında kalmakta olup, 5 metre ön, 3 metre yan ve 3.50 metre arka bahçe yapı yaklaşma mesafeli, Taks: 0.30, Kaks:0.90 olarak yapılaşma koşulları belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.285.000,00 TL
KDV Oranı : %8

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ