TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/164 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İli, Gördes İlçesi, Merkeztepe Mah. Kalburca Mevkii 496 parselde kayıtlı taşınmaz 52.500 m2 olup borçlunun bu parselde 1/3 hissesi vardır. Taşınmaz damlı tarla vasfındadır. Tınlı toprak yapısına sahip olup toprak derinliği iyidir. Taşınmaz %3-10meyile sahiptir. Parselde meyve ağaçları ile çam ve meşe gibi ağaçlar bulunmaktadır. Parsel içerisinde 1 adet zemin kat tek hacimden oluşan tarla damı niteliğinde yapı bulunmaktadır. Yapının alanı yaklaşık 15,00 m2'dir. Dış cephesi sıvalı-boyalı üstü kiremit ile kaplıdır.
Adresi : Merkeztepe Mah. Kalburca Mevkii 496 Parsel Gördes / MANİSA
Yüzölçümü : 52.500 m2
Arsa Payı : 1/3
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 309.875,00 TL
KDV Oranı : %8

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ