TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Manisa ili Akhisar ilçesi Selendi mahallesi Başgöz mevkiinde kain tapu sicilinin 3135 parselde kayıtlı tapuda TARLA vasfına haiz taşınmaz Üzerinde su kaynağı bulunup, sulama imkanı bulunan Bağ olduğu görülmüştür. Taşınmazın toprak Yapısı milli-tınlı olup arazi dalgalı eğimli olup Bağ yetiştiriciliği için Uygun bir parseldir. Parsel sürülü ve bakımlıdır. Parselin yolu mevcuttur.

Alanya'da 3+1 daire mahkemeden satılık Alanya'da 3+1 daire mahkemeden satılık

Adresi : Manisa İli Akhisar İlçesi Selendi Mahallesind Akhisar / MANİSA
Yüzölçümü : 5.350,00 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu: YERLEŞİK ALAN DIŞI
Kıymeti : 1.141.583,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde bulunan Türkiye Halk Bankası tarafından konulmuş
15/02/2006 tarih 1186 yevmiye ile konulmuş İPOTEK mevcut olup iş bu ipotekle birlikte satılacaktır. Bankadan gelen cevabi yazıya göre ipoteğin devam ettiği alacaklarının olmadığı alıcı tarafından ipotek terkin harcının yatırılması durumunda tapuda talebi halinde kaldırılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 28/06/2023 - 10:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 10:32
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2023 - 10:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2023 - 10:3217/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için