TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/83 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi :Manisa İli Akhisar İlçesi Hashoca Mahallesi Taşınmaz 137 sokağa bağlı çıkmaz sokağa cephelidir
Yüzölçümü : 51,33 m2
Arsa Payı : yok
İmar Durumu: Akhisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün24.11.2022 tarihli imar durumu belgesine göre parsel bitişik nizam, 3 ve 5 katlı ve konut yapılaşmaya müsaadeli imar adasında yer almaktadır. Akhisar Belediyesinin 03.01.2018 tarih ve 15 sayılı meclis kararı gereği “İmar Planında Kentsel Dönüşüm Alanında” kaldığından söz konusu parsel üzerinde sadece esaslı tamir-tadil ruhsat başvuruları dışında yola terk, tevhid, ifraz veya 18. Madde uygulama taleplerinin alana yönelik onaylanacak imar platıı yürürlüğe girinceye kadar durdurulmasına karar verilmiştir. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.04.2022 tarih ve 16030 sayılk kararı gereği; taşınmaz 3. Derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır. 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmeliklerine göre parselasyonu gerekmektedir.
Kıymeti : 178.160,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde bulunan'3.ncü derece sit alanıdır Arkeolojik sit" beyanı ilebirlikte satılacaktır.

İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 4/B Sözleşmeli Personel alıyor İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 4/B Sözleşmeli Personel alıyor

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ