Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, Mollakasım Mah. 388 Ada, 6 Parsel. Taşınmaz Yeşilyurt Merkez İlçe Belediyesi İmar planı içerisinde her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden azami ölçüde faydalanabilecek durumda olup mevcut haliyle Belediyenin sunduğu hizmetlerden kısmen yararlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede planlı yapılaşmalar devam etmektedir. Ana taşınmaz kendi içerisinde eğimli bir topoğrafik yapıya sahip, dikdörtgene yakın geometrik şekli olan bir parseldir. Taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olan herhangi bir muhtesat bulunmamaktadır. Lokasyon olarak villa parsellerinin ve villa uygulamalarının olduğu konumda bulunmaktadır. Şahintepesine350 m, Yeşilyurt caddesine 1 km ve Valilik binasına ise 9,5 km mesafededir.
Adresi : Mollakasım Mah. Şahintepesi Mevkiinde Yer Almaktadır.Yeşilyurt/MALATYA
Yüzölçümü : 1.446,12 m2
İmar Durumu :Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 2 katlı konut alanında kalmaktadır. Taşınmazın bulunduğu alanda Malatya Büyükşehir Belediyesinin yapma ve onama yetkisinde bulunduğu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının onaylandığı, Yeşilyurt Belediyesinin yapma ve onama yetkisinde bulunduğu 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı çalışmaları da devam etmekte olduğu, taşınmazın bulunduğu alanda daha önceden onaylı plana göre tekrler yapılarak kesinti yapılmış olup yapılacak plan revizyonundan sonra tekrar bir kesinti yapılıp yapılmayacağı Yeşilyurt Belediye Başkanlığınca belirlenecektir.
Kıymeti : 2.169.180,00 TL
KDV Oranı : %8

Karşıyaka'da icradan satılık 3+1 daire Karşıyaka'da icradan satılık 3+1 daire

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ