TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/65 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kütahya İli, Merkez İlçesi, Karacaören (Merkez) Köyü, 125 Ada, 424 Parsel, Tarla Sayılı taşınmaz satılacaktır.
Adresi : Karacaören Köyü Merkez / KÜTAHYA

Bursa Yenişehir'de mahkemeden satılık 683 m² iki katlı kerpiç ev Bursa Yenişehir'de mahkemeden satılık 683 m² iki katlı kerpiç ev

Yüzölçümü : 32.800,85 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 498.012,75 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 11:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 11:40
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 11:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 11:40
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için