TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Balıkesir Bandırma'da icradan satılık 4+1 tripleks ev Balıkesir Bandırma'da icradan satılık 4+1 tripleks ev

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Ş.Kadıköy Mahalle, 3685 Ada, 28 Parsel sayılı taşınmaz tapuda Ahşap Ev vasfındadır.Taşınmaz 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesi olan imar uygulaması sonucu oluşan imar parselidir.Zemin parametreleri önlemli alan (ÖA-2.1) sınıfındadır. Topoğrafik yapısı düz, geometrik şekli dikdörtgen formdadır. Keşif anında taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olmayan, derme çatma malzemelerle yapılmış tek katlı ahşap baraka olduğu görülmüştür.

Adresi : Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:157 İzmit Kocaeli
Yüzölçümü : 161,00 m2
İmar Durumu: İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde, Bitişik Nizam 5 kat yapılaşma koşullarında "T1 Ticaret Alanında" kalmaktadır. İmar parselidir.
Kıymeti : 3.220.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2023 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 11:10
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 11:1024/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için