Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/58 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Karaman ili Merkez ilçesi Hacıcelal mahallesi 2128 ada 5 parsel sayılı taşınmaz 348,00 m2 büyüklükte tapu kayıtlarında avlulu kerpiç ev vasfında olmasına karşın üzerinde yapı bulunmamakta ve boş arsa niteliğindedir. İmar planı sınırları içerisinde ayrık nizam 4 katlı yapılaşma koşullarında konut+ticaret (TİCK-2) alanı lejantında kalmaktadır. Yola terk edilecek alan 14,5 m2'dir. Parsel güney ve doğu yönlerden yola cepheli, geometrik olarak yaklaşık yamuk formda düz arazi üzerinde konumludur. Taşınmazın konumu, imar durumu, büyüklüğü, yola terk miktarı vb. özellikleri göz önüne alınarak 1.392.000,00TL bedel ile satılıktır.
KDV Oranı : %8

İLANIN DETAYLARI İÇİN  TIKLAYINIZ