TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Kütahya Gediz'de 17.992 m² tarla icradan satılacak Kütahya Gediz'de 17.992 m² tarla icradan satılacak

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/205 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Karaman İl, Ayrancı İlçe, KAVAKÖZÜ Mahalle/Köy, AKKUYU Mevkii, 0 Ada, 647 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfında olup dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre, kenarında sınırlarını belirleyen tel-çit, tel örgü yoktur. Bu tarlanın dört kenarındaki tarlalar da tarım arazisidir. Bu tarla % 0-2 eğimlidir. Keşif tarihi itibariyle tarlada ayçiçeği ekilidir. Borçlu hissesi 1/2'dir.

Yüzölçümü : 83.900,00 m²
İmar Durumu: Taşınmaz 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre tarım alanındadır.
Kıymeti : 587.300,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: 3083 sayılı yasanın 13.maddesi gereğince kısıtlıdır, şerhi bulunmaktadır. Tapu kaydı gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 10:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:53

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2023 - 10:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:53

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Karaman İl, Ayrancı İlçe, KAVUKLAR Mahalle/Köy, KÖYÖNÜ Mevkii, 0 Ada, 569 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfında olup dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre, kenarında sınırlarını belirleyen tel-çit, tel örgü yoktur. Bu tarlanın dört kenarındaki tarlalar da tarım arazisidir. Bu tarla % 0-2 eğimlidir. Bilirkişi raporuna göre tarlada bir katlı yaklaşık 30,00 m² lik bir bina bulunmaktadır. Binanın yapı sınıfı 2.sınıf B grubudur. Borçlu hissesi tamdır.

Yüzölçümü : 26.513,00 m²
İmar Durumu: Taşınmaz 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre tarım alanındadır.
Kıymeti : 429.526,00 TLKDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: 3083 sayılı yasanın 13.maddesi gereğince kısıtlıdır ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ)'ın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7.maddesine göre belirtme, şerhi bulunmaktadır. Tapu kaydında her ne kadar Karaman 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 09/08/2016 Tarih, 2016/901 Esas sayılı dosyasından "3.kişilere devir ve temlik edilemez." şeklinde ihtiyati tedbiri bulunuyor ise de mahkemenin icra esas dosyasına yazdığı 21/11/2022 tarihli cevabi yazılarında söz konusu tedbirin 19/12/2019 tarihli karar ile kaldırıldığı bildirilmiştir. Tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 11:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 11:13

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2023 - 11:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 11:13

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

detay için tıklayınız