TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/729 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Tapu Kaydı : İstanbul ili Kadıköy ilçesi Zühtüpaşa mahallesi 1113 Ada 137 Parsel 4.Kat 4 bağımsız bölüm nolu Dairenin borçlu adına kayıtlı 1/3 hissesi satılacaktır. Kadıköy İlçesi Zühtüpaşa Mahallesi 89 pafta 1113 ada 137 parsel batısında Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi ile diğer cephelerinde ise komşu parselleri ile çevrilidir.Taşınmazın yakın çevresinde Fenerbahçe Dalyan Sahili, Fenerbahçe Camii, Feneryolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ve 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Yapı Ruhsatı: Yeni Yapı Ruhsatı 25.04.2018 tarih ve 000220-18 sayılı olduğu görülmüştür. Dosyasında tadilat ruhsatına görülmüştür. İmar dosyasında yapılan incelemede imar dosyası içerisinde herhangi biryapı tatil tutanağı ve encümen kararı bulunmamaktadır.

Mimari Proje: 01.03.2018 tarih 2018/13539 sayı ile onaylı kat irtifakına esas mimari projesi Kadıköy Belediyesi İmar Müdürlüğünden dijital ortamda temin edilmiş olup, konum teyidi anılan mimari projeden yapılmıştır. Taşınmaza ait 01.03.2018 tarih 2018/13539 sayılı projesi de Kadıköy Belediyesi İmar Müdürlüğünden dijital ortamda temin edilmiş olup anılan projeden alan hesaplamaları ve kullanım hacimleri teyit edilmiştir.
Yapı Kullanma İzin Belgesi: 09.10.2019 tarih 2019/347 sayı ile yapı kullanma izin belgesi mevcuttur. Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu bina Yol altı 1 kat ve yolüstü12katlı, 11 bağımsız bölüm içermekte olup, 2021m2inşa alanlı, betonarme tarzında,IV/Cyapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Mahallinde bina katı farkı bulunmamaktadır.

Onaylı mimari projesine göre; bodrum katta; binaya ait su deposu ve hidrofor odası, enerji odası, binaya ait otopark, enerji odası, zemin katta; bina girişi, görevli dairesivenormal katların her birinde1er daire olmak üzere toplam 11 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi, zemin katından, batıyönünden sağlanmaktadır. Dış cephesi cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır. Giriş holü zemini granit mermer, duvarları boyalıdır. Merdiven korkuluk demir profildir. Binada Asansör merdiveni, açık ve kapalı otopark bulunmaktadır. Binada ısınma sistemi kombi ile sağlanmaktadır.
Bağımsız Bölüm Özellikleri (4. kat,4 nolu konut)

Taşınmaz daire nitelikli ve 4. normal katta yer almaktadır. Taşınmaz katta tek daire olup güney, doğu ve batı cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 84,82 m2 , 9,05 m2 balkon (brüt 108m2) olarak tespit edilmiştir. Projesinde ve mahallinde; antre, koridor, mutfak, balkon, salon, 2 adet oda bir adedifransız balkonlu, banyobölümlerinden oluşmaktadır. Projesinden farklı olarak yerinde balkon hacmioda olarak kullanılmaktadır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel, pencereleri PVC doğramadır. Salon, odalar ve antre zeminleri laminant parke döşeli, duvarları boyadır. Mutfak duvarları boyalı, zemini seramik kaplamadır. Mutfak dolapları bulunmakta olup, tezgâhı mermerit malzemeden imal edilmiştir. Wc ve banyo zemini seramik, duvarları fayans kaplamadır. Banyoda yerden klozet, dolaplı lavabo ve tekneli duşakabin bulunmaktadır. Salon ve tüm odalar avizeile aydınlatılmak üzere planlanmıştır. Salon tavanı ve diğer hacimler tavan boyalıdır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi ve panel radyatör sistemidir.

Adresi : Fenerbahçe Mahallesi Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi No:37 Daire:4 Kadıköy / İSTANBUL
Yüzölçümü : 564,74 m2
Arsa Payı : 116368/1280000
İmar Durumu :11/05/2006 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan notu Tadilatları ve Lejandı Değişikliğine göre Yençok: 15 Kat, maxKAKS:2,07, maxTAKS:0,35, Ayrık Nizam Konut Alanında Kalmaktadır.
Kıymeti : 1.440.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı : 11/06/2018
6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır. 10/03/2015 - 7183
....KM ne çevrilmiştir.

Tokat Merkez'de mahkemeden satılık 2 adet daire Tokat Merkez'de mahkemeden satılık 2 adet daire

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 15:00
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 15:0017/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için