Sakarya Akyazı'da 124 m² daire icradan satılacak Sakarya Akyazı'da 124 m² daire icradan satılacak

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili, Torbalı ilçesi, Arslanlar mahallesi, Köyiçi mevkii, 125 parsel sayılı, 1205 m2 bahçeli kerpiç ev ve müştemilatı niteliğinde taşınmaz Arslanlar mahallesi İstasyonaltı sokak No:2-4 Torbalı adresinde olup, köy merkezine, cami ve muhtarlığa 210 mt, Ekoten caddesine 750 mt, ilçe merkezine 5100 mt mesafede olup, dikyamuk şeklinde dörtgen bir geometriye sahip, düz topoğrafyaya sahiptir. Ulaşımı kolay, alt yapı tesisleri mevcut, belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parsel üzerinde No:2 ve No:4 olmak üzere iki girişli ve bahçe içinden birbirine geçişi bulunan iki ayrı yapı grubu vardır. No:2 olan bölümde 3 adet, No:4 olan bölümde 2 adet yapı bulunmaktadır. No:4 kısmında bulunan yapılar tandır, barınak, hayvan damı ve odunluk olarak kullanılmakta olup genel olarak %85 civarında yıpranmış durumdadır. No:2 kısmında bulunan yapılar konut, mutfak oda, depo olarak kullanılmakta olup genel olarak %85 oranında yıpranmış durumdadır. Parsel içerisinde 1 adet dut, 2 adet nar, 6 adet asma, 1 adet erik, 1 adet defne, 1 adet kiraz, 2 adet limon, 1 adet ceviz ağacı bulunmaktadır.
Adresi : Arslanlar Mahallesi İstasyonaltı caddesi Torbalı / İZMİR
Yüzölçümü : 1.205 m2
İmar Durumu : Torbalı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 25/08/2022 gün ve E-30597936-121.02-9965/12590 sayılı yazılarında parselin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı bulunmadığı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/09/2012tarih ve 05.843 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.0000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütün Çevre Düzeni Planında plan ölçeği gereği şematik olmak ve ölçü alınmamakla birlikte "Kırsal Yerleşme Alanı" olarak belirlendiği, yapı ruhsatı/yapı kullanma izin belgesi düzenlenmediği, MAKS'ta Arslanlar mahallesi İstasyonaltı caddesi Dış Kapı No:2-2/A-2/B-4/A Torbalı adresi olarak bulunduğubildirilmiştir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ