Manisa Kula'da icradan satılık 23 dönüm tarla Manisa Kula'da icradan satılık 23 dönüm tarla

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/37 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili, Torbalı ilçesi, Çapak mahallesi, Köklük evkii, 133 ada, 37 parsel, (eski 1813 parsel) 7.718,68 m2 tarla vasfında taşınmaz dikdörtgen, kapama zeytin bahçesi görünümünde, ana yola 62 mt cephelidir. Taşınmaz düz satıhlı olup içerisinde düzenli aralıklarla dikilmiş 40-45 yaşlarında 133 adet bakımlı verimli zeytin ağaçları bulunmaktadır. Parselin yakın çevresinde sanayi tesisleri, depolama alanları ve tarım arazileri mevcuttur. İzmir-Aydın yoluna kuşuçuşu 1,2 km, Phılsa caddesine 1,9 km, Kipa AVM kavşağına 2,5 km mesafede, ulaşımı kolay, asfalt yol üzerinde, belediye hizmetlerinden kısmen faydalanan mevkidedir. Taşınmazın zemin değeri 3.473.406,00 TL, zirai muhdesat değeri 139.118,00 TL dir.
Adresi : Çapak Mahallesi Köklük Mevkii Torbalı / İZMİR
Yüzölçümü : 7.718,68 m2
İmar Durumu : Torbalı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 12/10/2021 gün ve E-30597936-121.02-11422/12362 sayılı yazılarında parselin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı bulunmadığı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/09/2012tarih ve 05.843 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.0000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütün Çevre Düzeni Planında plan ölçeği gereği şematik olmak ve ölçü alınmamakla birlikte "Tarım Alanı" olarak belirlendiği, MAKS'ta her hangi bir numarataj bilgisinin bulunmadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 3.612.524,00 TL

İLAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ