Sakarya Pamukova'da icradan satılık 4 dönüm tarım arazisi Sakarya Pamukova'da icradan satılık 4 dönüm tarım arazisi

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/66 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Mursallı Mahallesi, 112 parselde tarla ve 30 zeytin ağacı vasfı ile tapuya kayıtlı 7.060,00 m² miktarındaki taşınmaz kuzey köşesi ile batı kısmından yola cepheli, diğer yönlerden ise komşu parsellerle çevrilidir.Taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısında, organik maddeleri ve derinliği orta, topoğrafyası düze yakın, arazi kullanım kabuliyeti bakımından 2.sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz içerisinde 100 yaş ve üzeri 47 adet zeytin ağacı bulunmaktadır. Zeytin ağaçlarının 22 adedi 3.şahıslara aittir.
Adresi : Mursallı Mahallesi Ödemiş / İZMİR
Yüzölçümü : 7.060,00 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Taşınmazın bir kısmı kırsal yerleşme alanı içerisinde (2 kat emsal 0,50 maksimum inşaat
alanı 250,00 m²) bir kısmı ise tarım alanı içerisindedir.
Kıymeti : 1.506.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerindeki zeytin ağaçlarının 22 adedi 3.şahıslara aittir.

İLAN İÇİN TIKLAYINIZ