TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/756 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Menemen İlçesi, Asarlık Mahallesi 299 ada 6 parselde kayıtlı 1.919,00 m² alanlı ve "Akaryakıt İstasyonu" vasfındadır. Taşınmaz tam hisseli olarak borçlu adına kayıtlı olup taşınmaz üzerinde çok sayıda kamu ve icra haciz şerhleri mevcuttur. Taşınmaz topografik olarak düz zemin yapısına sahip olup geometrik olarak yamuk şekle sahiptir. Parsel üzerinde market, pompa istasyonu sundurma yapı ve Lpg tankından oluşan ve Kadoil ismi ile faaliyet gösteren akaryakıt istasyonu yer almaktadır. Menemen Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.07.2021 tarihve 5464/9464 sayılı yazısı ekinde gönderilen Yapı Kullanma İzin Belgesinde parsel üzerinde yer alan akaryakıt istasyonunun 270m² olduğu belirtilmektedir.

Arsa: 1.919,00m²(alanı)x4.500 TL (birim fiyat TL/m²) =8.635.500,00
Market:75m² (alanı)x940,00TL(birim fiyatTL/m²) -%10 yıpranma=63.450,00
Oto yıkama:65m² (alanı)x640,00 TL (birim fiyat TL/m²) - %10 yıpranma =37.440,00
Sundurma ve Altyapı Tesisleri (maktuen)=275.000,00 Toplam(TL)=9.011.390,00 İzmir İli, Menemen İlçesi, Asarlık Mahallesi, 299 ada, 6 parselde kayıtlı, 1.919,00m² alanlı "akaryakıt istasyonu" vasfındaki taşınmazın infaz tarihi itibariyle değerinin 9.011.390,00TL olacağı kanaatine varılmıştır.

ADRES :Zeytinlik Mah. İzmir -Çanakkale Asfaltı ,Kadoil Benzin İstasyonu İzmir/ Menemen
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uyglama İmar Planı kapsamında Lpg ve benzin istasyonu alanında kalmaktadır. Ön bahçe 10 diğer cephelerden 5'er metre çekme mesafeleri vardır.
Kıymeti : 9.011.390,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler:

Yalova Armutlu'da icradan satılık 130 m² dubleks daire Yalova Armutlu'da icradan satılık 130 m² dubleks daire

Artırma Bilgileri

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/06/2023 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 10:03
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2023 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2023 - 10:03
17/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için