Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Karaburun İlçe, KÜÇÜKBAHÇE Mahalle/Köy, 384 Ada, 10 Parsel,İzmir Manisa Bölgesi 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında tercihli kullanım alanında kaldığı, Söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın 15/03/2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 823 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildiği, bu kapsamda Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinde 19/10/1989 tarih ve 383 sayılı K.H.K. hükümlerinin uygulandığı; mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda mezkur K.H.K. hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacağı belirtilmektedir. Arsa vasfı ile kayıtlıdır. Parsel imar Uygulaması sonucunda oluşmuş imar parselidir ve Yeni Dostlar Konut Yapı Kooperatifi içerisinde kalmaktadır. Parsel mahalle merkezine 1300 metre, İlçe Merkezine Yaylaköy yolundan 21 km, Yeniliman yolundan ise 29 km ve denize kuş uçuşu 850 metre mesafededir. Parsel sit alanı dışında kalmaktadır.İmar Yoluna cephelidir.
Yüzölçümü : 690,81 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Yukarıda belirtildiği gibidir.
Kıymeti : 1.036.215,00 TL
KDV Oranı : %8

İLAN İÇİN TIKLAYINIZ