Antalya Muratpaşa'da mahkemeden satılık pansiyonlu tatil evi Antalya Muratpaşa'da mahkemeden satılık pansiyonlu tatil evi

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, BOZYAKA Mahalle/Köy, 30838 Ada, 14 Parsel, Söz konusu parsel 5773 sokağa cepheli ,genelde mobilya satış mağazalarının,banka şubelerinin bulunduğu, toplu taşımaların güzergahı, yakın çevresinde Uğur Mumcu Parkı ,Hatice Hanım İlkokulu, Eserkent Ortaokulu ve Esenkert pazaryeri bulunmakta, dikdörtgen bir geometrik şekle ve düz bir zemin yapısına sahip, altyapıları mevcut,belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bina zemin+3 normal kat olmak üzere 4 kattan ibaret, betonarme inşaat tarzında yapılmış,dışı ve içi sıalı-badanalı ,merdivenleri demir profil korkuluklu ve dökme mozaik kaplamalı,giriş kapısı demir doğrama olup,her katta bir daire olmak üzere toplam 4 adet mesken nitelikli bağımsız bölüm bulunmakta olup yaklaşık 440 m2 alanında 40-45 yaşlarında olan binanın çatısı teras olarak düzenlenmiştir.Taşınmaza ilişkin ayrıntılar dosyadaki bilirkişi raporlarında mevcuttur.

Adresi : 5773 Sokak No:17 Karabağlar/ İZMİR
Yüzölçümü : 128 m2
İmar Durumu : Tapunun 30838 ada 14 parselin kısmen yol güzergahında kısmen de 1/1000 ölçekli 4.etap Karabağlar Günaltay mahalleleri ve civarı revizyon imar planında ön bahçe mesafesi 5.00 m, E.2.2,5,Yençok 21.5 m yapılaşma koşullu T.1(Ticaret kullanımına yönelik olarak planlanan alanlardır, bu alanlarda konut kullanımı yer almaz) Ticaret alanına isabet ettiği, ancak 1/1000 ölçekli 4.etap Karabağlar Günaltay mahalleleri ve civarı revizyon imar planı plan notlarının 1.16 maddesine istinaden imar kanununun 18.maddesi hükümlerine tabi olduğu, 30838 ada 14 parselin arşivinde yapılan incelemede 2981 sayılı yasa kapsamında 1 Eylül 1989 tarihli daimi ruhsat ve yapı kullanıma izin belgesi bulunmakta olup, 6306 S.K.Afet Riski Altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında ruhsata rastlanmadığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: İcra müdürlükleri haczi vardır. İş Bankası lehine ipotek bulunmakla birlikte 24.10.2022 tarihli cevabi yazıda alacaklarının bulunmadığı bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 11:50
Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2023 - 11:50
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 11:5018/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

detay için