Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Dikili İlçe, ÇANDARLI Mahalle/Köy, 1679 Ada, 43 Parsel sayılı taşınmazın TARLA vasfındadır, denize 1.100 m, İstanbul- Çanakkale yolu 4.800 m mesafede bulunmaktadır, üzerinde ekili dikili ürün yoktur, üzerinde bir yapı, elektrik ve su kaynağı yoktur, ulaşımı güç kadastral yola cephesi yoktur, etrafında sınırlarını belirleyen tel, çit, duvar vb bir yapı yoktur.
Yüzölçümü : 5.425,42 m2
İmar Durumu: İzmir Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım Planı içerisinde; Turizm Ticaret Konut alanında kalmaktadır, Alt ölçekli imar planı bulunmamaktadır. Plan çalışması tamamlanmadan yapılaşmaya izin verilmemektedir.
Kıymeti : 18.988.970,00 TL
KDV Oranı : %8
Damga Vergisi Oranı: % 05,69
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2023 - 13:52
Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2023 - 13:52
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2023 - 13:52
Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 13:52
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Dikili İlçe, ÇANDARLI Mahalle/Köy, 1679 Ada, 36 Parsel sayılı taşınmaz Tarla vasfındadır, denize 1.400 m, İstanbul- Çanakkale yolu 5000 m, Çandarlı merkeze 5.200 mmesafede bulunmaktadır, üzerinde ekili dikili ürün yoktur, üzerinde bir yapı, elektrik ve su kaynağı yoktur, ulaşımı kolay kadastral yola cephesi vardır, etrafında sınırlarını belirleyen tel, çit, duvar vb bir yapı yoktur.
Yüzölçümü : 16.866,11 m2
İmar Durumu: Taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı mevcut olup, 18. Madde uygulaması görmesi gerekmektedir.
Kıymeti : 67.464.440,00 TL
KDV Oranı : %8
Damga Vergisi Oranı : % 05,69
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2023 - 14:02
Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2023 - 14:02
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2023 - 14:02
Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 14:02
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Dikili İlçe, ÇANDARLI Mahalle/Köy, 1634 Ada, 7 Parsel, Tarla vasıflıdır,Yaylayurt Mahallesi yoluna100 m, denize1.600 m, Çandarlı merkeze 2.200 mmesafede bulunmaktadır, üzerinde ekili dikili ürün yoktur, üzerinde bir yapı, elektrik ve su kaynağı, kadastral yola cephesi yoktur,etrafında sınırlarını belirleyen tel, çit, duvar vb bir yapı yoktur.
Yüzölçümü : 8.639,15 m2
İmar Durumu: Taşınmaz İzmir Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım Planında " Mera Alanı" olarak planlı alanda kalmaktadır. Resmi yola cephesi var ise tarımsal amaçlı yapılaşmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görüşü alınması gerekmektedir.
Kıymeti : 8.639.150,00 TL
KDV Oranı : %8
Damga Vergisi Oranı : % 05,69

İLAN İÇİN TIKLAYINIZ