TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İzmir ili Çiğli ilçesi Sasalı mah 91 ada 5 parsel de kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz, halen boş arsa konumunda olup, üzerinde herhangi bir muhtesat bulunmamaktadır, 65 sokak üzerinde 2 kapı nolu fabrikanın batı bitişiğindedir ( muhtemel kapı numarası 4 olacaktır ), bölgede aralıklı olarak yeni fabrikalar yapılmıştır, çoğunluğu ise keşif anına göre boş arsalar durumundadır, Bilirkişi raporundaki 3/a-3/b-3/c maddelere bakıldığında yeni tesis yapılacağında mevcut imar durumu şartları haricinde muhtelif kurum ve makamlardan izin alınması gerekmektedir ki, bu husus rayiç değerini menfi etkilemektedir. Belediye hizmetlerinden istifadelidir. Uzakta olsa Sasalı mahalle merkezine yürüme mesafesindedir.

İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 4/B Sözleşmeli Personel alıyor İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 4/B Sözleşmeli Personel alıyor

Adresi : Sasalı Mah 65 Sokak No.2 Bitişiği Arsa Çiğli / İZMİR
Yüzölçümü : 1.011,56 m2
Kıymeti : 4.350.000,00 TL
KDV Oranı : %8
İmar Durumu: İzmir ili Çiğli ilçesi,Sasalı mahallesi, 91 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın arşiv incelemesinde; İzmir 2 Nolu TVKBK 29.12.2020 tarihli ve 1021 Sayılı Kararı ile 3.Derece Doğal Sit Alanı olarak belirlenen alanın Sasalı Mahallesi, 1. Bölge Merkez ve Çevresi1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Emsal: 0.40 yapılaşma koşullu Sanayi Tesis Alanına isabet ettiği tespit edilmiştir.
Kaydındaki Şerhler: İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün12/07/2018-9756 tarih ve yevmiye nolu Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanıdır beyanı ile yükümlü olarak satılacaktır.

İLAN İÇİN TIKLAYINIZ