TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Yenimecidiye Mahallesi 378 Ada, 8 Parsel nosunda kayıtlı , Bahçeli kargir ev vasfında 123,15 M2 miktarındaki taşınmaz Alaçatı Mahallesi 13048 sokak no 11 adresinde bulunmaktadır taşınmaz üzerinde iki katlıalt katı 82,67 üst katı 82,67 alanlı taş yığma bina bulunmaktadır. taşınmaz genel itibariyle bakımsız olup tadilat ve güçlendirme ihtiyacı bulunmaktadır.

Adresi : Alaçatı Mahallesi 13048 Sokak No 11Çeşme / İZMİR
Yüzölçümü : 123,15 m2
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu: Celbedlen imar durumuna göre taşınmaz Alaçatı Kentsel sit alanı Koruma amaçlı imar planında yer almaktadır. taşınmaz tescilli değildir. Alaçatı Kentsel sit alanı korumaimar planı notlarında belirtilen kullanımlar yapılabilir yepi yapılacak yapılarda çevre analizleri ve bu analizlere dayalı alternatf kitle ve cephe etütleri yapılarak belediyesinci değerlendirildikten sonra proje hazırlabacaktır. Bişik nizam Taks 0.60taban alanı ençok 93 M2nispetinde yüksekliğ ençok sokak görünüşü olmadan yükseklik belirlenememektedir. İzmir 1 nolu KTVK nun 31.03.2006 gün1314 sayılı kararı ve Alaçatı Belediye Meclisinin 08.05.2006 gün ve 32 sayılı karar ile onanan Alaçatı Kentsel sit alanı koruma amaçlı imar planı , plan notlarına göre uygulama yapılacaktır niteliktedir
Kıymeti : 6.570.850,00 TL
KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 11:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 11:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 11:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 11:40

15/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer