Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: Taşınmaz Buca 85. yıl anadolu meslek lisesine 410 mt, Diyaret süren ilk okuluna 420 mt, buca belediyesine 1100mt, Ufuk orta okuluna ve ufuk mahallesi pazar yerine 250 mt, 11 nolu mehmetçik aileS.merkezine 240 mt, ilçenin mağaza ve dükkanların banka şubeleri yoğun olarak bulunduğu Eshot araç ve dolmuşların güzergahı Menderes cad 1000 mt Mesleki Teknik A.Lisesine 910 Mt, istiklal cad. 140 Mt, Mehmetcik Cad. 230 Mt. mesafete bulunduğu, 132 m2 yüzölçümünde olan parselin zeminininaz meyilli ve dikdörtgen şeklinde bir geometriye sahip olduğu sokağında ve çevrede 2-3 katlı yapıların bulunduğunun tespit edildiğini, parselin alt yapı şebekelerinin mevcut olduğu, belediye hizmetlerinden faydalandığı,Parsel üzerinde zemin birinci ve ikinci kattan ibaret, 3 katlı betonarme inşaat tarzında yapılmış, mesken nitelikli, kaçük bir yapı bulunmakta olup parselin 869/2 sokak cephesinde binanın ön kısımında bulunan bahçesine demir doğrama bahçe kapısından girilmekte olup, binanın demir korkuluklu merdivenlerin zemin birinci kat arası kaplamasız beton basamaklı, birinci-ikinci katlar arası merdiveni seramik kaplı basamaklı olup, iki cephesi bitişik bina teraz çatılı içi, dışı sovalı ve badanalı doğalgaz tesisatı mevcut olup, binan içine girilememiş olup binanın dışından ve dosyada mecut olan daha önce 01/08/2017 tarihinde düzenlenmiş bilirkişi raporundan istifade edilerek yapılan tetkik ve incelemelerin yapıldığı, Zemin kat, giriş kapısı pencereli demir doğramı, 3 oda mutfak, banyo, Wc den müteşekkil boş durumda ve uzun süredir kullanılmaması nedeni ile bakımsız ve yıpranmış durumda olduğu, yaklaşık 65 m2 alanındaki dairenin doğalgazı bağlı olmayıp dairenin kullanılabilir duruma getirilmesi için büyük bir bakım ve onarım masrafı gerektirdiği, Birinci kat; Daire 2 oda, salon, mutfak, banyo ve balkon bölümlerinden ibaret olup ön cephdeki balkon aliminyum doğrama ve salon ve oda zeminleri karo mozaik plaka döşeli, duvarların plastik badalı pencerelerin aliminyum doğramı mutfakta profil kapaklı dolaplar ve granit tezgah olup daire yaklaşık 90 m2., İkinci kat: Giriş kapısı çelik kapı, 2 oda salon, mutfak, banyo ve WC Bölümlerinden ibaret olan daire 2016 yılında tadilat yapılmış olup, zeminler laminant parke, ıslak hacizmler seramit ve fayans döşeli, duvarlar alç sıva, asma tavan, hazır mutfak, amerikan panel kapı, pencereleri ısı camlı, PVC doğramı olup balkon PVC doğrama daire yaklaşık 90 m2, olduğunun bildirildiği, T.C İzmir 3 Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/06/2015 Tarih ve 2014/506-2015/283 esas karar gerekçeli kararında İzmir ili, Buca ilçesi, Kocatepe Mahallesi 38866 ada 13 parsel sayıı taşınmaz üzerindeki muhtesattan 3.katın davacı Seydi Kahraman tarafından yapıldığının tespitine, tesciline ilişkin talembin reddine yönelik karar verildiğinin belirtildiği anlaşılmıştır.
TAŞINMAZIN:
Özellikleri : İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahalle/Köy, 38866 Ada, 13 Parsel olup tapuda" Tek katlı Betonarme ev" niteliği ile kayıtlı.
Adresi : Dicle Mahallesi 869/2 SokakNo:4 BUCA/İZMİR
Yüzölçümü : 132,00 m2
İmar Durumu: Buca belediyesi İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 21/05/2021 tarih 14126730. 115.02.01- E 38990 sayılı yazısında Buca ilçesi kocatepe mahallesi 38866 Ada 13 parselin imar durumu için ; İmar durumu şubesince yapılan inceleme sonucunda taşınmazın bulunduğu alan yürürlükteki Buca 1/1000 ölçekli uygulama imar pahanında bitişik nizam 2 kat (B-2) yapılanma kararında konut alanı içerisinde kaldığı görülmüştür. Plan proje müdürlüğünün 05/03/2018 tarih ve 1038 sayılı yazısında " buca ilçesi kentsel yeleşik alan 1. Etap planlama bölgesi ( Barış, Çamlık, Dicle, Laleli, Menderes, Şirinkapı, ufuk, yaylacık, yiğitler mahalleleri) olarak adlandırılan alanda uygulama imar planına esas analiz- sentez etüd raporu ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu hazırlanmasına ilişkin iş ve hizmetlerin teminine yönelik 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre hizmet alım ihalesi" yapıldığından bahisle vatandaşların bilgilendirilmesi istenmiş olup söz konusu taşınmazın da bu alanda kaldığının görülmüş olduğu belirtilmektedir.
Kıymeti : 700.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Bir kısım hissedar üzerinde haciz şerhleri mevcuttur. (Dosyasında)
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2023 - 13:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2023 - 13:37
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 13:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2023 - 13:37
23/03/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Amasya Suluova'da icradan satılık kargir ev Amasya Suluova'da icradan satılık kargir ev

ilan için

#ilangovtr Basın No ILN01803233