Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2022/38 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan; Maltepe Tapu Müdürlüğünün 25.02.2022 tarih ve E-52532185-622.03-4199867 sayılı tapu kaydına istinaden; Maltepe İlçesi, Altay Çeşme Mahallesi, 16741 ada, 27 parsel sayılı, 1.275,82 m2 arsa miktarlı ve arsa vasıflı ana taşınmazın üzerindeki binanın, 1. Normal kat, 24 nolu, 5000000/204131200 arsa paylı ve mesken nitelikli bağımsız bölümünün ½ hissesinin ahmet oğlu halil ılgaz ve ½ hissesinin mehmet oğlu ünal eren adlarına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Tapu kaydının beyanlar hanesinde 04.06.2013 tarih ve 13613 yevmiye numarası ile Yönetim Planı olduğu, 07.08.2018 tarih ve 18429 yevmiye numarası ile 3402 sayılı Kanunun Ek 1. Maddesi uygulamasına tabi olduğu işlidir. Taşınmazın takyidat durumu incelenmemiştir. İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2022/38 (Satış) sayılı dosyasının içerisinde bulunan; İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğü Maltepe Mühendisliğince verilen çapın; taşınmazın mahallindeki fiili durumlauyumlu olduğu yapılan incelemede görülmüştür. Kıymet Takdirine konu olan Maltepe İlçesi, Altay Çeşme Mahallesi, 16741 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın üzerindeki binanın, 1.normal kat, 24 nolu ve mesken nitelikli bağımsız bölümü ile ilgili kat irtifakına esas mimari projesine göre bağımsız bölümün net alanı; 75.70m2 ve brüt alanı yaklaşık; 93.00m2 olarak hesaplanmaktadır. Projesine göre daire; 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve antre alanlarından oluşmaktadır. Keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede dairenin ana giriş kapısı çelik kapıdır. Doğalgaz sayacı takılı değildir. Pencere profilleri pvcdir. Daire binanın arka cephesinde mevcutta 5. Katta ve ara daire olup, güney cephelidir. Söz konusu olan, 1. normal katta bulunan 24 nolu ve mesken nitelikli bağımsız bölümün 5000000/204131200 arsa payının arsa üzerindeki karşılığı 31.25m2dir
Adresi : Maltepe İlçesi, Girne (Altay Çeşme) Mahallesi, Girne Cad., No:33, Taç Apt. Maltepe / İSTANBUL
Yüzölçümü : 75,7 m2
İmar Durumu :İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun2022/38 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, Maltepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.02.2022 tarih ve E-27827246-310.05-1567758 sayılı imar durumuna istinaden; Maltepe İlçesi, Girne Mahallesi, 16741 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın "15.02.200829.07.200813.09.200916.06.201213.09.201315.11.201313.12.201316.02.201621.11.201824.11.2020 T.T.li 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planına göre; ayrık nizam, 4 kat, ön bahçe:5.00m., yan bahçe: 4.00m. yapılanma şartlarındakonut alanında kaldığı" anlaşılmıştır.

Detayalr için tıklayınız