TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/458 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı ve Özellikleri:İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, KURU ÇEŞME Mahalle/Köy, 175 Ada, 9 Parsel, 2. KAT 6 NOLU Nolu Bağımsız Bölümün 1/8 hissesi niteliğindedir. Söz konusu taşınmaz İstanbul Boğazı sahilinde olan ve zemin katında 2 dükkan bulunan traverten merdiven boşluğunda demir korkuluk ve ahşap küğeşte kullanılan ve her katında iki daire bulunan binada merdiven çıkışına göre sağda yer alan ve 2. katında bulunan, 6 nolu dairenin fiili durumda 4 kapı no ile konut kullanımında olduğu kombi doğalgaz ile ısınmanın sağlandığı görülmüştür.

Bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı katından ibaret betonarme karkas binanın yaklaşık 55 yıl önce o günün meri mevzuatına uygun yapılarak iskan alındığı hol + salon + mutfak + banyo + wc +balkonlu odadan ibaret dairenin brüt alanının 92,50 m2 olduğu tespit edilmiştir. Camlar PVC ve ısıcamlı, yerler ahşap parke, wc ve banyonun duvarları ve yerleri fayans döşeli, duvarları sıvalı ve boyalı,mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları olduğu görülmüştür. Taşınmazın Boğaziçi sahilinde çok değerli bir mevkiide yer aldığı tespit edilmiştir. Adres: Kuruçeşme Mahallesi, Kırbaç Sokak, No:8 Daire: 4 Beşiktaş /İSTANBUL

İmar Durumu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Şube Müdü inden gelen imar raporuna göre; Söz konusu parsel 22/07/1983 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Uygulama İmar Plan'ında ''Konut Alanı''nda kalmaktadır.2960 sayılı Yasa'nın geçici 4. Maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsü uygulanır. Diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacaktır. Söz konusu parselin imar işlem dosyasında yapılan incelemede 16.12.1965 tarihinde düzenlenen yapı muayene raporunda ve eki 26.07.1996 tarihli yapı kullanma izni belgesinde 27.11.1965 proje onay belgesi düzenlendiği görülmüştür. 01.03.2013 tarihinde sonra düzenlemiş bir yapı ruhsatı bulunmamaktadır.
Kıymeti: 562.500,00 TL KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: 10/11/2015 tarih ve 11465 yevmiye no ile yönetim planı beyanı bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 12:30
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2023 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 12:30

17/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer