TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/86 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İli, Senirkent İlçesi, Kıbrıs Mahallesi, Çaylak Kalay Mevki, 271 Ada, 75 Parsel, Arazinin vasfı tapu kayıtlarında tarla olarak kayıtlıdır. Arazinin batısı, doğusu, güneyi, kuzeyi bahçedir. Taşınmazın topoğrafik yapısı düz ve düze yakın eğimli yola sınırı bulunmaktadır. Taşınmaz sulu tarım arazisidir. Taşınmaz içerisinde 15-20 yaşlarında kapama elma bahçesi olduğu görülmüştür. Taşınmaz köy merkezine kuş uçuşu yaklaşık 6,0 km mesafededir. Parsel tarım ve kültür arazisi olup mekanizasyona uygun nitelikte bir arazidir. Parselin yüzölçümü: 5.264,25 m2Parsel m2 değeri: 95,00 TL/m2 Parselin arazi değeri: 5.264,25 x95,00 TL/m2 = 500.103,75 TL değer taktir edilmiştir.

Adresi : Kıbrıs Mahallesi Çaylak Kalay Mevkii Senirkent / ISPARTA
Yüzölçümü : 5.264,25 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu: İmar planı dışında yer almaktır.
Kıymeti : 500.103,75 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Bu parsel büyük ova koruma alanındadır. (ihale alıcısına bu şerh ile tescil işlemi yapılacaktır)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 14:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2023 - 14:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 14:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 14:01

22/05/2023(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer