Proje yok hükmünde

Proje yok hükmünde
Kültürpark Platformu, mahkemenin Basmane çukuru ile ilgili kararından sonra bu alan ile ilgili projenin yok hükmünde olduğunu söyledi. Üyeler İzmirlilere kamu arazisine sahip çıkma çağrısı da yaptı.

Haber / Mustafa OĞUZ

Kültürpark Platformu Mahkemenin Basmane çukuru ile ilgili kararından sonra ilk açıklamayı yaptı. Açıklamada bir araya gelen platform üyeleri projenin bu karardan sonra yok hükmündeMUSTAFA olduğunu idda etti. Üyeler İzmirlilere kamu arazisine sahip çıkma çağrısı yaptı. Kültürpark Platformu üyeleri, ayrıca Folkart tarafından Basmane Çukuru olarak bilinen alana yapılacak gökdelene izin verilmesine izin veren İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’nin de plan değişikliğini onayladığı ancak 21 Eylül tarihinde mahkemenin iptal kararı vermesiyle sözkonusu alana inşaat yapılmasının mümkün olmadığını belirtti. Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’nce verilen inşaat ruhsatının mahkeme kararıyla geçerliliğini yitirdiğini belirterek mahkeme kararına sahip çıktıklarını ve karara uyulması gerektiğini söyledi.

Başkan Kocaer, “Sonuç olarak şimdi önünde durduğumuz bu parselde inşaat yapılması, mevcut imar durumu ile mümkün değildir. Çünkü 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarının mahkeme tarafından iptal edilmesi nedeniyle bu parsel için Konak Belediyesi’nden alınmış olan inşaat ruhsatı artık geçerliliğini kaybetmiş, “yok hükmünde” bir belge niteliği kazanmıştır. Mahkeme kararına sahip çıkıyoruz ve konunun Kültürparkta olduğu gibi her sürecinde takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz. Ve son olarak Kamuya ait olan bu alanın tekrar kamuya geçmesini istiyoruz” diye konuştu. Kültürpark’ın hemen karşısındaki alanın da doğal SİT alanı içerisinde olduğuna vurgu yapan TMMOB’a bağlı Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun alandaki pay oranlarını yüzde 30’a çıkardıkları şeklindeki açıklamalarını anımsatarak, alanın kamu yararı gözetilmeden ve eşitlik ilkesi göz ardı edilerek rant odaklı ve anti-demokratik bir anlayışla planlandığını savundu.

Başkan Kocaer, platformun konuyla ilgili düşüncelerini, “Diğer yandan dönemin kent yöneticilerinin aldığı yanlış kararlarla kamunun elinden alınıp sermayeye peşkeş çekilmiş bu alana ilişkin yüzde 30’unun belediye hizmet binası olarak belirlenmesi alanının kamusal bir nitelik taşıyacağı anlamına gelmemektedir. Belediye yönetimi tarafından yüzde 30’a çıkarılmasını, zafer kazanmış kumandan edasıyla dile getirip, bizlere “Daha ne istiyorsunuz?” şeklinde hitap etmesi, sürecin başındaki rant odaklı anti-demokratik anlayışın halen devam ettiğini göstermektedir. Bölgenin Fuar alanından sonra en büyük parseli olan bu alan, kamu yararı içermeyen ve eşitlik ilkesine aykırı biçimde planlanmış ve ihaleler ile farklı firmalara geçerek uzun yıllardır rantın nasıl paylaşılacağı konusunda çaba harcanmıştır” şeklinde açıkladı.

Oda Başkanı Kocaer, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Ayrıca uzun yıllar açık alan olarak kalmış, şimdi ise parselin çevresi tamamiyle ihaleyi alan inşaat firmasının reklamlarını içeren duvarla şantiye alanı olarak çevrelenmiş, belediyenin de hissedar olduğu böyle bir alana nasıl izin verildiği bilinmeyen bir şekilde firmanın reklam yaptığı bir duvar olarak kent merkezine saplanmıştır. Söz konusu Mahkeme Kararı göstermektedir ki, geçmişten beri devam eden rantiyeci anlayışla devam edilmesi mümkün değildir. İzmir’in tarihsel sürecinde önemli yeri olan Basmane bölgesinde, kamuoyu içinde bu kadar hassas bir alanın tarihi, kültürel ve doğal varlıkların geleceğini tehlikeye atacak, kamu yararı taşımayan, çevresindeki doku ile bağdaşmayan “devasa” bir gökdelen projesi hükümsüz kalmış, bu süreçte yaptığımız itirazların mahkeme karşısında da doğruluğu ortaya çıkmıştır.” Mustafa OĞUZ

Kamudan nasıl alındıysa o şekilde kamuya geçmeli

Kocaer, “Bu aşamadan sonra halkına ve kentine karşı sorumluluğu gereği ilgili belediye yetkililerinin bir an önce parsele ilişkin imar planının mahkeme kararı ile iptal edilmesini kamu yararı nezdinde fırsata çevirerek; koruma – kullanma dengesini gözeten, kamu yararını önceleyen, doğal ve tarihi sit statüsünde olan Kültürpark'ın doğası ve tarihi dokusu ile uyumlu, Basmane ve Kemeraltı bölgesinin dokusu ve yaşam biçimine uygun, bilimden ve adaletten yana, şehircilik ilke ve esaslarına uygun, demokratik katılımcı ve şeffaf bir anlayışla imar planı çalışmasına başlanmalıdır. Ve Kamuya ait olan bu alanın nasıl kamudan alındıysa o şekilde tekrar kamuya geçmesini sağlamalıdır.”
Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2017, 09:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER