'Kültürpark plan notları net olmalı'

ŞPO İzmir Şube ve Mimarlar Odası İzmir Şube, Kültürpark Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na seslendi: “Her alan için plan notlarında açık ve net ifadeler olmalı.”

'Kültürpark plan notları net olmalı'

Kültürpark Koruma Amaçlı İmar Planı önergesinin değerlendirildiği İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun geçtiğimiz günkü toplantısına katılan Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şube Yönetimi ve Mimarlar Odası İzmir Şube Yönetimi, Kültürpark Koruma Amaçlı İmar Planı hakkında yazılı ve sözlü değerlendirmelerini paylaştı.

Açık ve net olmalı

Açıklamada, Kültürpark’ın tarihsel, kültürel, sosyal ve ekolojik yönleri hakkında yeniden hatırlatmada bulunularak hazırlanan planlarda bu yönlerin korunması ve her alan için plan notlarında açık ve net ifadelerin yer alması talep edildi. Değerlendirmede şu noktalara değinildi: “Alanın tarihi niteliğinin bir parçası olan enternasyonal fuarcılığın sürdürülebileceği ancak enternasyonal fuarın, bir panayır alanı olmak yerine önemli bilim insanları ve bilimsel çalışmaların aktarıldığı, sunulduğu, sergilendiği ve dünya ölçeğinde avangart ve çağdaş sanat ve kültür etkinliklerinin davet edilip, sunulup, sergilendiği, dünya gündemindeki düşünsel ve toplumsal kavramların davetli düşünürlerin katılımıyla ülkemiz ve kentimizde tartışmaya açıldığı bir ortama dönüştürülebileceğini düşünüyoruz. Geleneksel İzmir Enternasyonal Fuarı, Kültürpark’ın doğal yapısına zarar vermeyecek şekilde kurgulanmalı. Gereksinim duyulan açık alan nitelikleri belirlenip, fuar etkinlikleri için geçici yapılar ya da kaldırılması gereken hangarlar haricinde, mevcuttaki yapılar kullanılabilir. Kullanılacak alanların nasıl oluşturulabileceği ya da dönüştürülebileceğinin plan notlarında açıkça belirtilmesi, yeni kalıcı yapılaşma önerilmemesi, alandaki tescil işlemlerinin tamamlanması, Kültürpark alanında korunacak ya da yıkılacak yapıların kesin olarak ve gerekçeleri ile birlikte belirlenmesi gerektiğini yazılı ve sözlü iletilmiştir.”

‘Plan ölü doğmuştur’

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önerileri de değerlendirilen açıklamada, İBB’nin, Kültürpark için gerekli duyarlılığı göstermediğinin düşünüldüğü belirtilerek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, alana daha rahat müdahale edebilmek, kendisini kısıtlamamak için esneklik adı altında planı plan olmaktan çıkarmış, plan ölü doğmuştur” değerlendirmesini yapıldı.

YORUM EKLE