TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ankara Gölbaşı'nda icradan satılık 3 katlı villa Ankara Gölbaşı'nda icradan satılık 3 katlı villa

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/469 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , ARPA EMİNİ Mahalle/Mevki , 3009 Ada No , 201 Parsel No , 22/200 Arsa Payı , 133,00 Yüz Ölçümü , Mesken Nitelikli 3.Kat-8 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.
Adresi :Fatih Topkapı Mahallesi, Morova Sokağı No: 31 K: 3 D: 6 (Tapu Kaydında 8 No.Lu Bağımsız Bölüm) Adresinde Yer Almaktadır. Fatih / İSTANBUL
Kıymeti : 725.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 12:01
Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2023 - 12:01
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 12:01
Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 12:0115/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için