Eskişehir Odunpazarı'nda mahkemeden satılık 3.934,89 m² arsa 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/41 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Çanakkale Biga'da icradan satılık 180 m² dubleks mesken Çanakkale Biga'da icradan satılık 180 m² dubleks mesken

Özellikleri : Eskişehir İl, Odunpazarı İlçe, SÜMER Mahalle, 17402 Ada, 5 Parsel, Satışa konu taşınmazın keşif ...

Adresi : Odun Pazarı İlçesi Sümer Mahallesi Adasu Sokak No: 5 Odunpazarı/ ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 3.934,89 m2, Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Var , Kat sayısı 4, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam dört kat (A-4) TAKS:0,25,KAKS:1,00 mesken sahasına isabet ettiği belirtilmiştir.

Kıymeti : 30.000.000,00 TL, KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TEK GEN. MD. ADINA İSTİMİLAK VARDIR 06/06/1986 YEV. NO:3290

Kaynak: İLAN.GOV.TR