Korona iş kazası sayılsın

Korona virüsün meslek hastalığı mı yoksa iş kazası mı sayılması gerektiği konusunda çıkan tartışmalara değinin SES İzmir Şube Hukuk Sekreteri Hava Akcan, yasaların açık olduğu ve iş kazası sayılması gerektiğini söyledi.

Korona iş kazası sayılsın

Haber/ Didar DEMİRCİ

Korona virüsün meslek hastalığı sayılması gerektiğini dile getiren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube Hukuk Sekreteri Hava Akcan, korona virüs meslek hastalığı mı, yoksa iş kazasımı tartışmalarına şu şekilde açıklık getirdi: “5510 ve 6331 sayılı kanunlara baktığımızda iş kazası ve meslek hastalığının tanımları açıkça belirtilmiştir. Yasalarda belirtilen tanımlara göre bir hastalığın iş kazası ve meslek hastalığı sayılması için çalışılan işin niteliği ile oluşan zarar arasında illiyet bağının olması gerekir. Sağlık emekçileri bulaş riskinin en yüksek olduğu iş/meslek alanında çalışmakta olup, işe gitmek üzere evinden çıktığı andan başlayarak işin yürütümü sırasında oluşacak her türlü bulaş ve zarar iş kazası kapsamında değerlendirilmek zorundadır. Korona virüse yakalanan Sağlık Emekçilerinin iş kazası kapsamında değerlendirilmeleri, gerek 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, gerek 4857 sayılı İş Kanunu ve gerekse de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği gerekli ve zorunludur.”

SGK Yasaya uysun!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) çıkarmış olduğu genelge ile korona virüs tanısı alan sağlık emekçilerinin sisteme girişlerinin iş kazası veya meslek hastalığı olarak değil, hastalık olarak girişinin yapılmasının yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle başta SES olmak üzere meslek örgütleri ve hukukçuların karşı hukuki girişimlerde bulunduklarını söyleyen Akcan, şu şekilde konuştu: “SGK’nın ‘Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ 19’uncu maddesi ve d grubunda bulaşıcı hastalıklarında meslek hastalığı sayıldığı görülmekte ve bununla birlikte bu listede yer almayan fakat görülen iş ve görev gereği olarak bulaştığı kesin olarak saptanmış bulaşıcı hastalıklarda meslek hastalığı sayılacağı yönünde madde varken bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağına yüksek sağlık şurası karar vermeyle yetkilidir. Bu duruma ve (SGK’nın “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği” ve diğer yönetmelikler de dahil) tüm mevzuata göre SGK’nın çıkarmış olduğu genelge hukuka aykırı olduğu gibi kendi kurumunun yönetmeliğine de aykırılık oluşturmakta, kendi işleyişiyle de çelişmektedir.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER