TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1073 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Alanya'da 3+1 daire mahkemeden satılık Alanya'da 3+1 daire mahkemeden satılık

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :

Düzce İli Merkez İlçesi Uzun Mustafa Mahallesi 354 Ada 5 Parsel sayılı 10600/1032990 arsa paylı, 12 Bloklu 3 ve 4 Katlı Betonarme ana taşınmazdaki F Blok 2. Kat 9 Nolu dubleks mesken niteliğinde Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın tam hissesi satılacaktır. Bağımsız bölüm 2. katta bulunmakta ve dublekstir. Brüt alanı 175,00 m²'dir. Covid-19 salgını nedeniyle taşınmazın içerisine girilememiştir.
İmar Durumu :Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemede taşınmazın İmar planı sınırları içerisinde, 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında “Konut Alanı “olarak planlandığı, görülmüştür.
Kıymeti : 1.487.500,00 TL
KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2023 - 11:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2023 - 11:06
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 11:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 11:06
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için