TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/35 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Tavas İlçe, DERİNKUYU Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 1250 Parsel, Denizli İli, Tavas İlçesi, Derinkuyu Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde bulunan taşınmaz 1.876,00 m2 yüzölçümünde ve Avlulu kargir ev vasfındadır. Taşınmaz içerisinde 3 adet bina ve meyve ağaçları bulunmaktadır. Konu parsel 1/25.000 ölçekli nazım imar planı içerisinde kırsal yerleşim alanı içerisinde konumlanmakta olup ilgili kanun ve yönetmeliklere göre yapılaşma şartları bulunmaktadır. Parsel içerisinde 3 adet bina bulunmaktadır. Krokisinde C-D-E harfleri ile gösterilmiştir. C Binası: Yığma kargir inşaat tarzında 82,00 m2 temel oturumuna sahip 2 katlı olup oplam 164,00 m2 kullanım alanına sahiptir. Dış cepheleri sıvalı ve badanalı, çatısı marsilya tipi kiremit çatı örtülüdür. Yapının 60-70 yaş aralığında, IIA yapı sınıfında olduğu gözlemlenmiş olup binada %70 yıpranma uygulanacaktır. D Binası: Betonarme karkas inşaat yapı tarzında, 2 katlı olarak inşa edilmiş olup toplam 180,00 m2 kullanım alanına sahiptir.

Zemin katı tamamlanmış ve oturulur vaziyette, 1. Katı natamam, kaba inşaat olup %50 inşaat seviyelidir. Binanın zemin katında dış cepheleri kısmen boyalı kısmen sıvalı olup çatısı marsliye tipi kiremit çatı örtülüdür. Zemin katta iç kapılar ahşap panel, pencereler pvc doğrama, oda hacimlerinde zeminler ahşap, ıslak hacimlerde seramik kaplıdır. Bina IIIA yapı sınıfında olup yaklaşık 10 yaşında olduğu gözlenmiş ve %10 amortisman uygulanacaktır. E Binası: Yığma kargir inşaat tarzında 64,00 m2 temel oturumuna sahip 2 katlı olup toplam 128,00 m2 kullanım alanına sahiptir. Dış cepheleri sıvasız, çatısı marsilya tipi kiremit çatı örtülüdür. Yapının 60-70 yaş aralığında, IIA yapı sınıfında olduğu gözlemlenmiş olup binada %70 yıpranma uygulanacaktır.

Adresi : Denizli İli Tavas İlçesi Derinkuyu Mahallesi Tavas / DENİZLİ
Yüzölçümü : 1.876,00 m2
Kıymeti : 762.615,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 13:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 13:45
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 13:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 13:45
23/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer