TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/254 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Denizli İli, Sarayköy İlçesi,Karataş Mahallesi, Köycivarı Mevkii, 186 Ada, 7 Parselde kayıtlı, Tarla nitelikli, 10,101,27m2 yüzölçümlü taşınmazın borçluya ait tam hissesi açık artırma ile elektronik satış portalında (esatis.uyap.gov.tr) satılacaktır. Bilirkişi tarafından yapılan tespite göre; Parsele ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Güney sınırından Büyük Menderes nehri geçmektedir. Parsel sulanır tarım arazisidir. Tamamen düz olan parsel tarımsal mekanizasyona uygun yapıdadır. İmar planı yoktur.
Kıymeti : 1.008.000,00 TL
KDV Oranı : %8

Denizli Pamukkale'de mahkemeden satılık 3 katlı bina Denizli Pamukkale'de mahkemeden satılık 3 katlı bina

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ