TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İli, Çal İlçesi, Akkent Köyü, Köyiçi mevkii, 123 ada 25 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yapılan incelemede, parsel üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüş, bu sebeple taşınmaz sadece arazi olarak değerlenmiştir. Tapu kaydına göre taşınmaz 121,73m² alanlıdır. Taşınmaz tapu kaydında 121,73 m² arsa vasfındadır. Mahallinde yapılan araştırmalara göre; parselin Çal Belediyesi imar planı içinde olması, şehir merkezine yakın olması, yol kenarında olması, vb. unsurlar göz ününe alınarak m2 birim değeri keşif tarihi esas alınarak 200,00TL/m2 olarak belirlenmiştir.
Adresi : Akkent Mahallesi Çal Denizli
Yüzölçümü : 121,73 m2
İmar Durumu :Belediye imar planı içindedir.
Kıymeti : 24.346,00 TL
KDV Oranı : %8

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ