Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/86 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İli, Beyağaç İlçesi, Pınarönü Mahallesi, Kepir Mevkii, 109 Ada, 34 Nolu Parseldir. Parsel Alanı 6.855,38 m2'dir.Taşınmazın cinsi "Tarla"şeklinde kayıtlıdır. Arzu eden muhtemel alıcılar UYAP e-satış portalından detaylı vasıflarını tetkik edebilirler.
Yüzölçümü : 6.855,38 m2 
Kıymeti : 74.393,77 TL
KDV Oranı : %8

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ