ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Denizli Bekilli'de icradan satılık 677 m² Kargir ev ve bahçesi. İşte Detaylar...

6.734.000,00 TL Küçükçekmece'de icradan satılık 182 m² alanlı arsa 6.734.000,00 TL Küçükçekmece'de icradan satılık 182 m² alanlı arsa

T.C.
ÇAL İCRA DAİRESİ

2023/66 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/66 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Bekilli İlçe, POYRAZLI Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 136 Ada, 4 Parsel, Satışa konu taşınmaz Denizli İli Bekilli İlçesi Poyrazlı Mahallesi 136 Ada 4 no.lu parsel adresinde bulunmaktadır. Satış konusu taşınmaz tapuda Denizli İli Bekilli İlçesi Poyrazlı Mahallesi 136 Ada 4 parsel olarak kayıtlıdır. Taşınmaz tapuda 1/1 hisse ile BEKİR SERT adına kayıtlıdır. Taşınmazın vasfı " Kargir Ev Ve Bahçesi " dir. Alanı 677,48 m2?dir. Taşınmazın konumlu olduğu bölgede ağırlıklı olarak mesken amaçlı araziler yer almaktadır. Ulaşım karayolu yolu ile kolaylıkla sağlanmaktadır. Taşınmaz geometrik olarak yamuk şekle sahiptir. Topografik olarak kısmen düz bir arazidir. Taşınmaz Mahalle merkezi içerisinde yer almaktadır. Parsel üzerinde yer alan iki katlı yığma yapı toplam 300,00m² alanlı ve oldukça yıpranmış haldedir. Yapılan incelemeler sonucu yapının %80 yıpranması olduğu, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ uyarınca II-C sınıfı olduğu, birim fiyatının 3.575,00TL/m² olduğu, plansız projesiz olması nedeniyle %10 değer düşüklüğü olacağı tespit edilmiştir. Keşif anında yapıya girilemediği için mimari dizaynı tespit edilememiştir. Taşınmazın yüz ölçümü 677,48m² dir. Taşınmaz için internet veri tabanında yapılan araştırmalarla emsal olabilecek satışa arz bulunamamıştır. Bu sebeple; Dava konusu arazinin yukarıda belirtilen özellikleri, imar durumu, konumu, kıymetine etki edecek özellikleri gözetilerek, yakın çevresinde 2023 yılında yapılan satışlar araştırılmış ve yerelde yapılan görüşmelerle edilen şifahi bilgiler esas alınarak olağan birim rayiç değeri 700,00 TL/m² olarak belirlenmiştir. Arazi Değeri = 677,48m² x 700,00TL/m² = 474.236,00TL olarak değerlenmiştir. Keşif Tarihi İtibariyle Yapı Değerleri: Parsel üzerinde yer alan iki katlı yığma yapının 2023 yılı birim fiyatları esas alınarak değeri; 300,00m² x 3.575,00TL/m² x (1-0,80) x (1-0,10) = 193.050,00TL. olarak belirlenmiştir. Dava konusu taşınmaz Denizli İli, Bekilli İlçesi, Poyrazlı Mahallesi, 136 Ada 4 parsel dir. Taşınmazın değerlemesi 26.07.2023 keşif tarihi esas alınarak yapılmıştır. Taşınmazın değeri, yukarıda belirtilen özellikleri, imar durumu, konumu, kıymetine etki edecek vasıfları ve yerelde yapılan satışlar esas alınarak belirlenmiştir.26.07.2023 Yılı İçin Genel Toplam; 667.286,00-TL olarak hesaplanmıştır. Satışa esas alınacak KDV oranı %20 dir.
Adresi : Denizli İli Bekilli İlçesi Poyrazlı Mah. Köyiçi Mevki 136 Ada 4 Parsel 677,48 M2 Kargir Ev Ve Bahçesi Bekilli / DENİZLİ
Yüzölçümü : 677,48 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 667.286,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 13:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 13:30

14/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: İLAN.GOV.TR