TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/6989 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Çorum İl, Merkez İlçe, Tepecik Mahalle/Köy, Milönü İçerdere Yolu Civarı Mevkii, 765 Ada, 6 Parsel, 3. Kat 7 Nolu Bağımsız Bölüm numaralı mesken niteliğinde kayıtlı taşınmaz satılacaktır. İmar Durumu ve Adres Bilgisi: Değerleme konusu taşınmaz; Kale Mahallesi, Eti 6. Sokak, Tunca Apt., No: 1/7 Merkez/ÇORUM posta adresinde yer almaktadır. Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bina kuş uçuşu hastaneye 3,20 km, saat kulesine 1,25 km ve Çorum Valiliğine 1,35 km mesafededir. Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu 765 ada 6 numaralı parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 5 Kat, Ticaret + Konut Alanı olarak işaretlidir.

Taşınmazın Yapı Ruhsatı 18.07.2011 tarih 349 sayılı belge ile Çorum Belediyesince verilmiştir. Taşınmazın bulunduğu Eti 6. Sokak İçin 2023 Yılı Arsa Emlak Rayiç Değeri 444,03 TL'dir. Tapu Kaydı: Kıymet takdiri yapılacak taşınmaz; Çorum İli, Merkez İlçesi, Tepecik Mahallesi, Milönü İçerdere Yolu Civarı Mevkii, Ada: 765, Parsel: 6'da kayıtlı, ana gayrimenkulü 626,00 m² yüzölçümünde, Arsa vasfında, Kat İrtifakı yapılı, 2/22 arsa paylı, üçüncü katta yer alan, tamamı borçlu Hasan kızı Şenay TEKELİ adına 7 bağımsız bölüm numarası ile mesken niteliğinde tapuda kayıtlıdır. Kıymet Takdiri Konusu

Taşınmazın Bulunduğu Bina:

Kıymet takdiri konusu taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas yapı tarzında, ayrık nizam, bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat olmak üzere 6 katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın dış cephesi mantolama üzeri silikon esaslı dış cephe boyası ile boyalı olup, çatısı ahşap oturtma üzeri M.T kiremit kaplamalıdır. Binanın giriş kapısı demir doğrama, merdiven korkulukları paslanmaz alüminyum doğrama, merdiven sahanlıkları seramik kaplamalı, merdiven basamakları mermer kaplamalı, duvar ve tavanlar ise sıva üzeri plastik boyalıdır. Binada asansör bulunmaktadır. Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz, kanalizasyon gibi altyapı sistemlerinin mevcut olduğu tespit edilen bina; her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri' ne göre; Mimarlık ve Mühendislik İşleri Şartnamesi'nin 3.2. maddesi gereğince III. Sınıf B Grubu yapılar sınıfına dâhildir.

Kıymet Takdiri Konusu 7 Numaralı Bağımsız Bölüm:

Kıymet takdiri konusu taşınmazın Çorum Belediyesinde incelenen onaylı mimari projesine göre 3 oda, salon, mutfak, antre, hol, wc-lavabo, banyo, kiler ve 3 balkon mahallerinden oluşmaktadır. Onaylı mimari projesine göre brüt 122,00 m² kullanım alanına sahiptir. Salon, oda mutfak ve antre zeminleri laminant kaplamalı, duvar ve tavanları ise sıva üzeri plastik boyalıdır. Islak hacimlerin zemini ve duvar yüzeyleri seramik kaplamalı, üstü sıva üzeri plastik boyalıdır. Daire giriş kapısı çelik kapı, iç mekân kapıları amerikan panel kapı, pencereleri ise pvc doğramalıdır. Yukarıda açıklanan özelliklerle birlikte meskenin alanı, bina içerisindeki konumu, bina inşa tarzı ve evsafı, yaşı, hâlihazır durumu, semt ve mevki, ulaşım, getirebileceği kira miktarı, emsal alım satım rayiçleri ve değere etki edebilecek tüm faktörler ile günün ekonomik koşulları da göz önüne alınarak ortak alanlar ve arsa payı dâhil olmak üzere değerlendirildiğinde; keşif tarihi(21.03.2023) itibariyle toplam değerinin yaklaşık olarak 900.000,00 TL (DOKUZYÜZBİNTÜRKLİRASI) olabileceği kanaatine varılmıştır.

Adresi : Kale Mahallesi, Eti 6. Sokak, Tunca Apt., No: 1/7 Çorum Merkez / ÇORUM
Yüzölçümü : 626 m2 Arsa Payı : 2/22
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Ayrık Nizam 5 Kat, Ticaret + Konut Alanı
Kıymeti : 900.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Aile konutu şerhi mevcuttur. Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 14:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 14:33
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 14:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 14:3325/05/2023
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

detay için

Editör: Cem Özer