TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/47 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

İstanbul ili, Çatalca İlçesi, Kaleiçi Mahallesi, 287 ada 12 parsel 147,91 m2 yüzölçümlü, bahçeli ahşap bina vasıflı taşınmazın borçluya ait 2/3 hissesi satışa çıkarılmış olmakla; alınan bilirkişi raporuna göre taşınmaz Çatalca ilçe merkez mahalle sınırları içinde kalmakadır. Belediyenin tüm altyapı hizmetlerinden faydalanmakta olup, 1 adet sokak niteliğinde imar yoluna mahreci bulunmaktadır. Taşınmaz içerisinde 39,52m2 taban oturumlu 2 kattan oluşan, dış cephesi sıva+eski boyalı kısmen çökmüş halde, daha önce konut olarak kullanılan, mevcut hali ile kullanılamaz metruk yapı halinde olan 40-50 yıllık betonarme karkas yapı bulunmaktadır. Taşınmaz içinde 20-25 yıllık birer adet ıhlamur ve erik ağacı vardır.

Yüzölçümü : 147,91 m2 Hisse : 2/3
Kıymeti : 520.576,00 TL KDV Oranı: %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.
İmar Durumu: 07/012/2019 Tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Kaleiçi Kentsel Sit Nazım İmar Planında 450 ki/ha konut alanında kalmakta olup, bahse konu parselin buluduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 11:24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 11:24
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 11:24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 11:24

2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

İstanbul ili, Çatalca İlçesi, Oklalı mahallesi, Köyüstü mevkii, 129 ada 20 parsel, 1.120,83 m2 yüzölçümlü, Kargir ev ve bahçesi vasfına kain taşınmazın borçluya ait 5/7 hissesi satışa çıkarılmış olmakla, alınan bilirkişi raporuna göre taşınmaz ilçe merkezine uzak, Eski Edirne asfaltı caddesine 300 metre mesafede, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yoluna yakın mesafede ve Oklalı mahalle merkezine yakın konumdadır. Taşınmazın 2 cepheden yola mahreci bulunmaktadır. Belediyenin altyapı ve ulaşım hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz üzerinde kadastro bilirkişi raporunda krokide gösterilen D,E,F,G,H,I,ve J harfleriye gösterilen 7 adet yapı bulunmaktadır. D yapısı:80,75 m2 taban oturumlu, dış cephesi sıva+boyalı, pencere camları vepvc doğrama takılı, ahşap çatısı kiremit ile örtülü, doğalgaz+kombi+petek ısıtma sistemli 15/20 yıllık konut olarak kullanılan karkas binadır.

E yapısı: 12,23m2 taban otorumlu penceresi olmayan tek giriş kapılı üstü eternit örtülü, 15-20 yıllık kömürlük olarak kullanılan yapının kadastro raporuna göre önemli bir kısmı yola tecavüzlüdür. F yapısı: 89,20m2 taban otorumlu dış cephesi sıva+boyalı, pencere camları pvc doğrama, ahşap çatısı kiremit örtülü, ısıtma sistemi soba olan 15-20 yıllık konut olarak kullanılan betnarme karkas yapıdır.G-I-J yapıları:81,30 m2 taban oturumlu dış cephesi sıvalı kısmen boyalı penceleri pvc doğrama, iki katlı, çatısı olmayan ısıtma sistemi sobalı, I ve J harfleri ile gösterilmiş yapılarla birlikte kullanılmakta olup, 180m2 toplam inşaat alanlı 15-20 yıllık betonarme karkas yapıdır.H yapısı: 9,00m2 taban oturumlu penceresi olmayan tek girişli, üstü eternit örtü kömürlük olarak kullanılan 15-20 yıllık yığma yapıdır.Taşınmaz üzerinde 20-25 yıllık 2 adet ıhlamur, 1 adet erik, 1 adet incir, 1 adet asma, ve 30-40 yıllık 5 adet ceviz ağacı mevcuttur.

Yüzölçümü : 1.120,83 m2 Hisse : 5/7
Kıymeti : 2.210.233,14 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.
İmar Durumu: 08/11/2019 Tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Oklalı Mahallesine ilişkin uygulama imar planında ön, yan ve arka bahçe mesafesi 3.00mt, E:0,30, Ayrık Nizam 2 kat uygulama koşuluna tabi, konut alanında kalmakta olup, yol alanına terki bulunmaktadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 11:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 11:58
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 11:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 11:5823/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için tıklayınız

Editör: Cem Özer