TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : ÇANAKKALE İL, YENİCE İLÇE, KALKIM/ATATÜRK MAHALLE/KÖY, KÖYİÇİ MEVKİİ, 207 ADA, 11 PARSEL, KAT:3 BBN:18 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM TAŞINMAZ DUBLEKS MESKEN NİTELİĞİNDEDİR. TAŞINMAZ KONUMU İTİBARİYLE KALKIM BELDE MERKEZİNİN KUŞ UÇUŞU 280 M BATISINDA BULUNMAKTADIR. KALKIM BELEDİYESİ İMAR PLANINA GÖRE BİTİŞİK NİZAM 4 KAT TİCARET+KONUT ALANINDA KALMAKTADIR. ANA TAŞINMAZ ZEMİN KAT, 1,2,3 VE ÇATI KATLI OLMAK KAYDI İLE 4 KATLI BETONARME OLARAK İNŞA EDİLMİŞTİR. ZEMİNDE 3 ADET İŞYERİ NORMAL KATLARDA İSE 24 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM OLMAK KAYDI İLE TOPLAMDA 27 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR. BİNAYA ZEMİN KATTAN VE YOL ÜZERİNDEN GİRİŞ SAĞLANMAKTADIR. BİNA DIŞINDA ISI YALITIMI MEVCUT OLUP, ÜZERİ DIŞ CEPHE KAPLAMASI VE BOYALI HALDEDİR. SATIŞA KONU TAŞINMAZ BULUNDUĞU BİNA İÇERİSİNDE 3.KATTA YER ALMAKTADIR. ZEMİN KATINDA SALON, MUTFAK, ÜST KATTA İSE 3 ADET ODA EBEVEYN BANYOSU, ORTAK BANYO VE TERAS PİYESLERİNDEN OLUŞMAKTADIR. ISLAK HACİMLERİ SERAMİK KAPLI, DUVARLARI SIVA ÜZERİ BOYALIDIR. KAPILARI AHŞAP PENCERE DOĞRAMALARI PVC OLARAK İMAL EDİLMİŞTİR. DIŞ KAPISI ÇELİK KAPIDIR. BAĞIMSIZ BÖLÜM BRÜT OLARAK 120,50 M2 YÜZÖLÇÜME SAHİPTİR.

Adresi : Atatürk Mahallesi, Köyiçi Mevkii Yenice/Çanakkale
Yüzölçümü : 120,50 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 750.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 11:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 11:17
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 11:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 11:17

Satış şartları:

1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.
2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.
3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.
4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.
5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.
6-Varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitesiyle on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır.
7- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.
8- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.
9- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.
10- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.
11- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.
12-KDV, damga vergisi, tapu harç ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.) 16/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Eskişehir Odunpazarı'nda mahkemeden satılık 103 m² 3+1 daire Eskişehir Odunpazarı'nda mahkemeden satılık 103 m² 3+1 daire

ilan için